بهداشت و پیشگیری اولویت وزارت بهداشت در سال ۹۵ است

هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: طرح تحول سلامت در سه سال گذشته با اولویت بهبود خدمات درمانی و کاهش هزینه های بیماران جلو رفته است و پیشگیری و بهبود آموزش پزشکی اولویت این طرح در سال ۹۵ است.

به گزارش عیارآنلاین،سید حسن هاشمی روز یکشنبه در همایش ملی بیماری های غیر واگیر در دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ادامه طرح تحول سلامت با حداکثر توان تاکید کرد.
وی گفت: حمایت مالی از بیماران، افزایش دسترسی به دارو و خدمات درمانی در سه سال گذشته با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی از جمله تحریم ها دنبال شد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: در این مدت ۱۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها زیر پوشش خدمات سلامت آمدند و شبکه بهداشت از روستا به شهر آمد.
وی گفت: همچنین ۱۰ هزار پزشک در کشور توزیع شدو ۱۰ میلیون نفر یرای اولین بار بیمه شدتد.
وزیر بهداشت افرود: با این وجود این اقدامات فقط توجه به زیرساخت ها بوده و تا تحول هنوز خیلی فاصله داریم.
وی ادامه داد: در این سالها عده ای مرتب گله می کردند که چرا درمان را اولویت قرار داده اید و به پیشگیری توجه نمی کنبد در حالی که مشکلات بخش درمان اورژانسی بود و در تمام این مدت بهداشت نیز در اولویت بوده است.
وزیر بهداشت گفت: در سال آخر دولت که سال سیاسی کاری افرادی علیه دولت هم هست و افرادی خود را برای انتخابات آماده می کنند، پیشگیری و آموزش پزشکی در اولویت است و با وجودی که به علت محدودیت های مالی برخی حلقه های طرح تحول سلامت اجرا نشد اما این طرح با قوت ادامه دارد.
وی گفت: در حوزه پیشگیری از بیماری ها نیز دو موضوع بیماری های قلبی و عروقی و تصادفات رانندگی در اولویت است زیرا از ۵۰ هزار مرگ سالیانه ۲۸ هزار مورد مربوط به بیماری های قلبی و ۱۰ هزار مورد مربوط به تصادف است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: