دیروز

مصرف بنزین کشور از مرز ٧٧ میلیون لیتر گذشت

مصرف بنزین کشور دیروز (١۴ تیرماه) به ٧٧ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر رسید.

به گزارش عیارآنلاین، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ٧١ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ١,۴ درصد رشد داشته است.

میزان مصرف گاز مایع در این روز به پنج هزار و ٢٨٩ تن رسید، در حالی که میانگین مصرف از ابتدای سال پنج هزار و ۴١۵ تن بود که در مقایسه با پارسال نیم درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین، دیروز؛ ٨٨ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر مجموع نفت‌گاز مصرفی کشور بود که نسبت به مدت مشابه پارسال با ۶٩ میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر ١١,۴ درصد داشته است.

میزان مصرف نفت سفید در این بازه زمانی سه میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر، نفت‌گاز غیرنیروگاهی٧٧ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر، نفت‌کوره غیر نیروگاهی دو میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر، نفت‌کوره کل هفت میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر بوده است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: