سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

کمبود نیروی انسانی عامل بروز خطای پزشکی در کشور است

امینی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: علت‌های بروز خطاهای پزشکی را کمبود نیروی انسانی است، متناسب با این کمبودها باید برنامه ریزی شود زیرا گاهی به جهت کمبود نیروی انسانی بار مسئولیت عده‌ای بیشتر می‌شود لذا باید تامین کادر درمانی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد نعیم امینی فرد، درباره آمار مطرح شده مبنی بر ۱۲ هزار پرونده خطای پزشکی در کشور، عنوان کرد: با توجه به حجم کار و مسئولیتی که در حوزه بهداشت و درمان مجلس وجود دارد این تعداد خطای پزشکی قابل پذیرش نیست اما قابل توجیه است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، یکی از علت‌های بروز خطاهای پزشکی را کمبود نیروی انسانی خواند و تصریح کرد: متناسب با این کمبودها باید برنامه ریزی شود زیرا گاهی به جهت کمبود نیروی انسانی بار مسئولیت عده‌ای بیشتر می‌شود لذا باید تامین کادر درمانی مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره نحوه رسیدگی به تخلفات پزشکی، گفت: تخلفات پزشکی در حوزه نظام پزشکی ارزیابی می‌شود که همین امر بر سهولت بررسی تخلفات می‌افزاید البته همزمان پزشکی قانونی نیز رسیدگی به تخلفات پزشکی را در دستور کار داشته و در این زمینه برخی مواقع موازی کاری‌هایی نیز پیش می آید به گونه ای که گاهی آرا و احکامی را هر دو دستگاه صادر می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش ۵ درصدی خطاهای پزشکی از سال ۹۳ تا ۹۴، گفت: اگرچه یک رضایتمندی کلی در حوزه سلامت وجود دارد اما با آرمان‌ها فاصله داریم همچنین در طرح تحول سلامت افزایش قابل توجهی در ارائه خدمات داشتیم که باید این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد که این میزان افزایش خطاهای پزشکی ناشی از افزایش فشار کاری ارائه دهندگان خدمت بوده یا نقص تجهیزاتی، که نیاز است وزارت بهداشت این موارد را مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهد.

منبع: آنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: