فقط ۶ درصد پرداخت بیمار سهم پرستاران می شود

نمازی، مدیر بیمارستان شهید مطهری: اکنون فقط ۶ درصد از پرداختی های بیمار به خدمات پرستاری اختصاص دارد که جوابگو نیست. حق پرستار بیشتر از این مبالغ است. اگر هرکدام از این خدمات تعرفه گذاری شود، درآمد پرستار بالا رفته و رضایتمندی بیماران بیشتر می شود.باید طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت پایلوت اجرا کرد تا نقاط قوت و نقاط ضعف آن مشخص شود.

به گزارش عیارآنلاین، نمازی مدیر پرستاری بیمارستان شهید مطهری؛ با اشاره به حساسیت شغل پرستاری گفت: اکنون فقط ۶ درصد از پرداختی های بیمار به خدمات پرستاری اختصاص دارد که جوابگو نیست. حق پرستار بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه داد: اگر هرکدام از این خدمات تعرفه گذاری شود، درآمد پرستار بالا رفته و رضایتمندی بیماران بیشتر می شود.باید طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت پایلوت اجرا کرد تا نقاط قوت و نقاط ضعف آن مشخص شود.
مدیر پرستاری بیمارستان شهید مطهری با اشاره به نوع ابراز مخالفت از سوی سازمان نظام پرستاری، افزود: تقاضای تعرفه گذاری، تقاضایی منطقی است و دریافت دستمزد قانونی هیچ اشکالی ندارد، اما این خواسته ها باید با تعامل مطرح شود.
نمازی عنوان کرد: با  تشنج موافق نیستم اما خواسته های منطقی سازمان نظام پرستاری را هم نباید نادیده گرفت.
وی یادآور شد: سازمان نظام پرستاری نماینده پرستاران است پس باید مدافع تقاضاهای پرسنل باشد چراکه سالانه حق نظام پرستاری از جیب ما پرداخت می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: