۱۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۸

توافق دولت با FATF باید به تصویب مجلس برسد

دلخوش، نماینده مجلس: هیچ اطلاعاتی در مورد تفاهم وزارت اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی نداریم و این تفاهمنامه باید در مجلس تصویب شود./ اصولا تفاهمنامه ها و موافقتنامه‌ها براساس قانون نوشته می شود و هرگونه تعهدنامه، تفاهمنامه و مقابله نامه با کشورها و نهادهای بین المللی باید از طریق مجلس انجام و تصویب شود.

به گزارش عیارآنلاین، سید کاظم دلخوش اباتری، در مورد تفاهمنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و‌ نگرانی از این که اطلاعات پولی و بانکی کشور در اختیار این گروه قرار بگیرد، اظهار داشت: مجلس هیچ اطلاعاتی از این تفاهمنامه ندارد و نمی توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.

وی افزود: اصولا تفاهمنامه ها و موافقتنامه‌ها  براساس قانون نوشته می شود و هرگونه تعهدنامه، تفاهمنامه و مقابله نامه  با کشورها و نهادهای بین المللی باید از طریق مجلس انجام و تصویب شود.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است: اینکه برخی تصور می کنند اطلاعات مشتریان و حسابهای بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می دهیم، نادرست است و تفاهمنامه ما با این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستم است و مصادیق تروریسم را ایران تعیین می کند.

گفتی است چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاهمنامه ای با گروه ویژه اقدام مالی امضا کرد که براساس آن ایران باید اطلاعات پولی و مالی خود را در اختیار این گروه قرار دهد. ایران طی ۱۲ ماه آینده باید مفاد این توافق را اجرایی کند. دولت تاکنون از انتشار متن توافق با  FATF خودداری کرده است.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: