لزوم تصمیم گیری دستگاه‌های ذی ربط درباره توزیع تعطیلات در آموزش و پرورش

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: بحث توزیع تعطیلات از لحاظ اجرایی مستلزم آمادگی مقدماتی و تفکیک برنامه های اجرایی است ./ با توجه به این که آغاز سال تحصیلی از مهر ماه به مصوبه قانونی مجلس درآمده همچنین تعطیلات باید متناسب با شرایط جغرافیایی استان ها تنظیم شود که برای این مسئله نیاز به تدوین برنامه های جدید مشاهده می شود./ باید سیاست ها و نهادهای مختلف هم سو شده چرا که توزیع تعطیلات موضوع درون آموزش و پرورشی نیست و تمام دستگاه های ذیربط باید در این رابطه تصمیم بگیرند.

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در خصوص روند توزیع تعطیلات در طول سال گفت:بحث توزیع تعطیلات از مدتی پیش مطرح بوده و از نظر کارشناسی نیز نقطه نظراتی در این رابطه وجود دارد اما از لحاظ اجرایی مستلزم آمادگی مقدماتی و تفکیک برنامه های اجرایی است .

وی عنوان کرد:بر اساس مطالعات انجام شده  در خصوص وجود تعطیلات طولانی در سایر کشورها موضوع توزیع تعطیلات تا حدی منطقی و بدیهی است ولی با توجه به قوانین نهادهای مختلف کشوری عملیاتی شدن این طرح میسر نیست.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد:با توجه به این که آغاز سال تحصیلی از مهر ماه به مصوبه قانونی مجلس درآمده همچنین تعطیلات باید متناسب با شرایط جغرافیایی استان ها تنظیم شود که برای  این مسئله نیاز به تدوین برنامه های جدید مشاهده می شود.
زرافشان بیان کرد:سیاست توزیع تعطیلات در حوزه های گردشگری نیز حائز اهمیت است چرا که تجمع زمانی و مکانی در برخی از استان ها کاهش پیدا کرده و گردشگران در تمام شهرها و استان های کشور توزیع می شوند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد:باید سیاست ها و نهادهای مختلف هم سو شده  چرا که توزیع تعطیلات موضوع درون آموزش و پرورشی نیست و تمام دستگاه های ذیربط باید در این رابطه تصمیم بگیرند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: