بانک پارسیان بدترین عملکرد را در اطلاع رسانی عملکرد، به خود اختصاص داده است

گزارش/ بر اساس جدیدترین رده بندی شرکت های بورسی، بانک پارسیان بدترین عملکرد را در اطلاع رسانی عملکرد، به خود اختصاص داد.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس جدیدترین رده بندی شرکت های بورسی، بانک پارسیان بدترین عملکرد را در اطلاع رسانی عملکرد، به خود اختصاص داد.

جدول/ جدیدترین رده بندی شرکت های بورسی

منبع: صبحانه با خبر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: