تا کنون ۲ هزار و ششصد شرکت رد صلاحیت دانش بنیانی شده اند

سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تا کنون ۲ هزار و ششصد شرکت رد صلاحیت دانش بنیانی شده اند.

به گزارش عیارآنلاین،محمد صاحبکار خراسانی در خصوص آخرین آمار شرکت های دانش بنیان گفت: تاکنون شش هزار شرکت وارد روند ارزیابی شده اند تا بعد از ثبت نام، صلاحیت آنها برای دانش بنیان شدن مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس امور شرکتهای دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری افزود: از این تعداد ۲ هزار و چهارصد و پنجاه شرکت، دانش بنیان شده اند.

به گفته صاحبکار خراسانی، بعد از روند ارزیابی، تعداد ۲ هزار و ششصد شرکت در روند ارزیابی مورد تایید قرار نگرفتند و رد صلاحیت شدند.

او ادامه داد: شرکتهایی که در نام ثبتی آنها کلمه دانش‌بنیان وجود دارد مزیت خاصی ندارند و برای برخورداری از حمایتهای مدنظر قانون دانش‌بنیان باید در سامانه «دانش‌بنیان» ثبت نام و تمامی مراحل ارزیابی و تشخیص را طی کنند.

رئیس امور شرکتهای دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه شرکتهای تعاونی دانش‌بنیان نیز از این امر مستثنی نیستند، گفت: به این ترتیب عبارت «دانش بنیان» دلیلی بر برخورداری از حمایتهای این قانون نیست.

منبع: ایسکا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: