بانک صادرات در شرایط رکود، ۳۲درصد افزایش درآمد داشته است

لله گانی، مدیرعامل سابق بانک صادرات: با وجود رکود اقتصادی درآمد بانک صادرات ۳۲ درصد رشد داشته است./ رشد ۳۵ درصدی منابع و رسیدن آن به مبلغ ۱۱۵۳ تریلیون ریال، رشد ۳۶ درصدی مصارف و کاهش ۱۴ درصدی مانده مطالبات معوق از جمله موفقیت‌های بانک صادرات ایران در این مدت بوده است، همچنین باوجود شرایط رکود اقتصادی، درآمد بانک ۳۲ درصد رشد داشت و سود خالص پس از کسر مالیات نیز به رشد ۴۵ درصدی دست یافت.

به گزارش عیارآنلاین، اسماعیل لل‍ه‌گانی، مدیرعامل پیشین، با ابراز تشکر از مجموعه کارکنان بانک صادرات ایران ، گزارشی از عملکرد ۱۶ ماهه خود در این بانک  ارایه کرد و گفت : رشد ۳۵ درصدی منابع و رسیدن آن به مبلغ ۱۱۵۳ تریلیون ریال، رشد ۳۶ درصدی مصارف و کاهش ۱۴ درصدی مانده مطالبات معوق از جمله موفقیت‌های بانک صادرات ایران در این مدت بوده است،  همچنین باوجود شرایط رکود اقتصادی، درآمد بانک ۳۲ درصد رشد داشت و سود خالص پس از کسر مالیات نیز به رشد ۴۵ درصدی دست یافت. بازاریابی تک‌به‌تک و مدیران حساب نیز از دیگر برنامه‌های موفق اجرا شده در این بانک بود که با تلاش و همکاری مجموعه انجام پذیرفت.

منبع: بانک مردم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: