نیاز کشور به ۲هزار تخت سوختگی جدید

آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت: در حال حاضر تعداد تخت‌های سوختگی کشور حدود ۸۰۰ تخت است و بر اساس طرح سطح‌بندی خدمات درمانی، نیاز کشور به ۲۰۰۰ تخت سوختگی کاملا ملموس و مشهود است. از زمان آغاز طرح تحول سلامت و با توجه به کمبودهای موجود در زمینه درمان سوختگی، حداقل ۱۸۰ تخت مراقبت های ویژه سوختگی ( BICU ) در ۱۸ بیمارستان در سراسر کشور توسعه، راه اندازی و ایجاد شده است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: در حال حاضر تعداد تخت‌های سوختگی کشور حدود ۸۰۰ تخت است و بر اساس طرح سطح‌بندی خدمات درمانی، نیاز کشور به ۲۰۰۰ تخت سوختگی کاملا ملموس و مشهود است.

وی ادامه داد: از زمان آغاز طرح تحول سلامت و با توجه به کمبودهای موجود در زمینه درمان سوختگی، حداقل ۱۸۰ تخت مراقبت های ویژه سوختگی ( BICU ) در ۱۸ بیمارستان در سراسر کشور توسعه، راه اندازی و ایجاد شده است.

وی افزود: همچنین مراکز درمان فوق تخصصی سوختگی در ۷ استان راه اندازی شده است یا مراحل تکمیل را طی می‌کند؛‌ و ۱۴ بخش BICU در سراسر کشور ایجاد، استانداردسازی، تکمیل و تجهیز ایجاد شده است. معاون درمان وزارت بهداشت گفت: همچنین در طرح تحول نظام سلامت هزینه‌های سوختگی پوشش و حمایت زیادی شده است و علاوه بر حمایت مالی برنامه تحول، ۲۳ میلیارد تومان از هزینه بیماران سوختگی توسط وزارت بهداشت پرداخت شده است.

وی در پایان گفت: جهت ایجاد انگیزش و تشویق به خدمت در بخش‌های سوختگی با توجه به وسعت و سختی کار، تعرفه خدمات سوختگی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بیشترین رشد را داشته و میزان پرداختی پرستاران و سایر پرسنل بخش سوختگی، افزایش یافته است.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: