تامین مدرسین دوره های سوادآموزی از ظرفیت بازنشستگان آموزش و پرورش

فانی، وزیرآموزش وپرورش: باید برنامه منسجم و زمان بندی شده ای را تدوین کنیم تا طی چندسال آینده بی سوادان، تحت پوشش برنامه های سوادآموزی قرار بگیرند./ نباید دوره تحصیل را برای سوادآموزی افراد کاهش داد هرچقدر طول دوران تحصیل کم شود دوره تحکیم سوادکم شده و در نهایت بازگشت به بی سوادی افزایش خواهدیافت./ سازمان نهضت سوادآموزی برای تأمین مدرسین خود باید از ظرفیت ۷۶۰ هزار بازنشسته وزارت آموزش وپرورش استفاده کند.

به گزارش عیارآنلاین، علی اصغر فانی دردیدار با مدیران سازمان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: آموزش وپرورش مصمم است تا در مدت باقی مانده این دولت، گزارشی از اقدامات انجام شده در بخش های مختلف خود را به دور از شتاب زدگی و آمارسازی و مبتنی بر تعمق و تدبیر در امور تنظیم کند تا بتواند مبنای عملی بر مدیران آینده کشور باشد.

وی با بیان اینکه برگزاری جلسات ارائه گزارش عملکرد هر بخش به نوعی خودارزیابی سازمان محسوب می شود، تصریح کرد: در تنظیم این گزارش ها باید تحلیل آموزش وپرورش سال ۹۲، احصای چالش های پیش رو و نتایج اقدامات صورت گرفته ارائه شود به طوری که خروجی این اقدامات برای مردم قابل فهم و درک باشد.
عضوکابینه تدبیر و امید ادامه داد: در این گزارش ها باید مجموعه ضعف ها و قوت های  شناسایی شده و سپس سیاست های اقدامی آموزش وپرورش درجهت مقابله با ضعف ها به طور کامل اعلام شود به طوری که اقدامات این دولت در تشکیل شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی، فعال شدن استانداران درجهت مقابله با بی سوادی و مصوبات هیئت دولت در ریشه کنی بی سوادی در کشور نمونه هایی از سیاست های آموزش وپرورش تلقی می شود.
وزیرآموزش وپرورش با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۲۷۷ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال کشور، گفت: باید برنامه منسجم و زمان بندی شده ای را تدوین کنیم تا طی چندسال آینده این تعداد بی سواد، تحت پوشش برنامه های سوادآموزی قرار بگیرند. آموزش وپرورش از ابتدای دولت یازدهم با تأکید بر انسداد مبادی بی سوادی توانسته است از افزایش جمعیت بی سوادان کشور جلوگیری کند که در دو سال گذشته ۷۱ هزارکودک بازمانده تحصیل با اتخاذ این سیاست به مدارس بازگردانده شده اند که این افتخار بزرگی برای آموزش وپرورش دولت تدبیر و امید محسوب می شود.
وی با بیان اینکه نباید دوره تحصیل را برای سوادآموزی افراد کاهش داد، اظهارکرد: هرچقدر طول دوران تحصیل کم شود دوره تحکیم سوادکم شده و در نهایت بازگشت به بی سوادی افزایش خواهدیافت.
فانی خاطرنشان کرد: سازمان نهضت سوادآموزی برای تأمین مدرسین دوره های سوادآموزی خود باید از ظرفیت ۷۶۰ هزار بازنشسته وزارت آموزش وپرورش که حداقل ۳۰ سال در مدارس کار کرده اند استفاده کند و وزارت آموزش وپرورش آمادگی دارد تا در جهت ریشه کنی بی سوادی در کشور گام های مؤثری را با کمک دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی کشور بردارد.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم علی اصغر فانی وزیرآموزش وپرورش از نمایشگاه دستاوردها، تولیدات رسانه ای و محتوای آموزشی و پژوهشی سازمان دیدن کرد.
این دیدار روز گذشته با حضور علیرضا جدایی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ، محمد فاضل مدیرکل دفتر وزارتی و رضا مددی مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین درساختمان مرکزی سازمان نهضت سوادآموزی برگزارشد.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: