عزل ۱۵ مدیر متخلف مدارس غیردولتی

ثقفی، سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران: در معدودی از مدارس غیردولتی با چالش‌هایی مواجهیم که با سازوکارهای نظارتی موثر مرتفع خواهد شد/ بخش اول اقداماتی که در این خصوص انجام شده است عزل ۱۵ مدیر متخلف بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود ثقفی درخصوص رئوس اولویت‌های برنامه سال تحصیلی ۹۵-۹۶ شهر تهران اظهار داشت:‌این برنامه‌ها با اولویت‌های زیر و با عنوان سازوکارهای ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به این اولویت‌ها گفت: اولویت نخست پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر افزایش مشارکت اولیای دانش‌آموزان، رسانه‌ها و معلمان مدارس، اولویت دوم صیانت از اجرای برنامه درسی با تأکید بر تناسب محتوای امتحانات و برنامه هفتگی و روش‌های تدریس با اهداف برنامه درسی،‌ اولویت سوم اصلاح سبک مدرسه‌داری با تأکید بر مشارکت همه ارکان و عوامل سهیم در امر تربیت و برنامه‌های تربیتی و آموزشی مدارس با اولویت والدین و دانش‌آموزان و معلمان و اولویت چهارم ارتقای کیفیت امتحانات مدارس به ویژه در مدارس غیردولتی است.

سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران گفت: با اقدامات به عملا آمده از دو سال گذشته تاکنون بنا بر ارزیابی‌هایی انجام شده کیفیت و سلامت امتحانات داخلی که با هدف تناسب امتحانات داخلی با اهداف برنامه درسی دنبال می‌شود، روند افزایشی داشته و این نتیجه تلاش مضاعف معلمان مدارس به ویژه مدارس دولتی است.

وی با اشاره به اینکه در معدودی از مدارس غیردولتی با چالش‌هایی مواجهیم که با سازوکارهای نظارتی موثر مرتفع خواهد شد،‌مطرح کرد:‌ بخش اول اقداماتی که در این خصوص انجام شده است عزل ۱۵ مدیر متخلف بوده است که برخی از متخلفان با فضاسازی در فضای مجازی تلاش می‌کنند مانع رسیدگی به سایر تخلفات مهمشان شوند البته در این زمینه به دلیل صیانت از اعتبار همکاران خود در مدارس و همچنین صیانت از برنامه‌ درسی مدارس فارغ از تمام فضاسازی‌ها به اقدامات نظارتی و برخوردهای قانوی خود ادامه خواهیم داد.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: