تأسیس مدارس هیئت امنایی از امور لازم در سند تحول بنیادین

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: به حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در امور آموزشی و توجه به اقتصاد مقاومتی مبنای اقدامات سازمان در دولت یازدهم بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد در جلسه ارائه گزارش عملکرد سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت های مردمی و خانواده که در حضور وزیر آموزش وپرورش ، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، مدیر کل دفتر وزارتی، مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزارشد، با بیان اینکه جهت گیری برنامه های سازمان متأثر از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران است، اظهارکرد: استفاده از مشارکت مردم، برخورداری از دانش پیشرفته منابع انسانی کشور، و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور از رویکردهای جدی سازمان می باشد.

وی از تدوین برنامه های سازمان برمبنای اسناد بالادستی از آغاز به کار دولت یازدهم خبر داد و تصریح کرد: توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، تأمین شرایط و فعال سازی همه امکانات و منابع انسانی و علمی کشور به منظور کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در امورآموزشی مبنای اقدامات آموزش وپرورش درحوزه سازمان مدارس غیردولتی بوده است.

گرد به مبانی نظری سند تحول بنیادین و جایگاه مشارکت های مردمی اشاره کرد وادامه داد: باتوجه به گزارش و نقطه نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه آموزش های آزاد یا گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص عملکرد سازمان در سال۸۹ و فراهم نمودن زیرساخت های قانونی با پی گیری اصلاح قانون مدارس غیردولتی و قانون شوراهای آموزش وپرورش و اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان که در دست اقدام است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با بیان اینکه جهت گیری های فرهنگی برای کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی متناسب با برنامه درسی ملی اتخاذ شده است، خاطرنشان کرد: رتبه بندی آموزشگاه های زبان، مدارس آموزش از راه دور ، مراکز غیردولتی و آموزشگاه های علمی آزاد، بررسی آیین نامه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد، رتبه بندی مدارس غیردولتی، سنجش عملکرد مدارس آموزش متوسطه نظری غیردولتی از منظر شاخص های درون داد ، برون داد و پیامدی، طراحی معیارهای ارزیابی جامع با رویکرد خودارزیابی، کیفیت بخشی آموزش وپرورش مدارس و مراکز غیردولتی با رویکرد توانمندسازی نیروی انسانی و آسیب شناسی نظام تعیین شهریه و ارائه مبانی نظری و طراحی الگوی مناسب تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی، از اقدامات سازمان مدارس غیردولتی برای همسوکردن برنامه های آموزش وپرورش با مراکز آموزشی آزاد انجام شده است.

وی از تلاش آموزش وپرورش برای رفع دغدغه های موجود در ارتباط با تأمین منابع درآمدی با طرح پژوهشی خبر داد و گفت: استفاده از راهکارهای افزایش منابع درآمدی آموزش وپرورش، بررسی روش های تحقق درآمدهای مصرح در قانون شوراهای آموزش وپرورش، بررسی روش های کیفیت بخشی شوراهای آموزش وپرورش و بررسی منابع نظری وعملیاتی توسعه مشارکت در آموزش وپرورش در ابعاد مختلف بخشی از راهکارهای انجام شده آموزش وپرورش در سه سال فعالیت در دولت تدبیر وامید است.

گرد با اشاره به اجرای ۱۲ طرح پژوهشی درخصوص مأموریت های سازمان مدارس غیردولتی ، اظهارکرد: تدوین برنامه ها در چارچوب اسناد بالادستی، سیاست های مقام معظم رهبری و سند تحول و نقشه راه و سیاست های شورای عالی انقلاب  فرهنگی و مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش و ضوابط و مقررات ابلاغی و قانون تأسیس مدارس غیردولتی و قانون شوراهای آموزش وپرورش، طرح برنامه ها در کمیته هماهنگی و تلفیق برنامه ها و بارگذاری آن در سازمانه برنامه ریزی از مهم ترین طرح های پژوهشی است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به وضعیت سازمان در ابتدای شروع کار دولت یازدهم ، افزود: باعنایت به سیاست های کلان نسبت به توسعه همه جانبه امر مشارکت درآموزش وپرورش متأسفانه در آغاز به کار دولت این سازمان بعضاً با مشاهده مشکلات عدیده اداری و نگرش به جامانده از سنوات قبل، عدم هم سویی در مأموریت های سازمان کاملا فضا را برای جزیره ای عمل کردن واحدهای درونی این سازمان بوجود آورده بود که فراهم آوردن تغییرات اساسی و بسترسازی مناسب در همه زمینه ها و حوزه های مدیریت سازمان ضروری است.

وی ادامه داد: اکنون پس از گذشت حدود ۳ سال برمبنای وظایف اصلی محوله به این سازمان، که دو امر خطیر مشارکت های مردمی (امر مدرسه داری توسط مدارس غیردولتی) و مشارکت های عام و دستگاه های غیردولتی که تبلور آن در شوراهای آموزش وپرورش جلوه گر بوده و همواره موردکم لطفی رسانه ها و سایر بخش ها قرار می گیرد، انجام می شود.

گرد از تشکیل کارگروه های تخصصی برای پیاده سازی و بومی سازی پژوهش های انجام شده در سازمان مبتنی بر برنامه های راهبردی آموزش وپرورش خبر داد و گفت: در اولین قدم، جذب منابع مالی بیشتر و کاهش بارمالی دولت، افزایش فضای آموزشی و به عبارتی توسعه کمی آموزش وپرورش ، افزایش مشارکت اولیا در آموزش وپرورش ، کاهش تراکم کلاس ها و چندنوبته بودن مدارس، ایجاد فضای رقابتی بین مدارس، افزایش اختیارات مدیران، ایجاد اشتغال برای کادر مجری آموزشی و نیروهای آزاد تحصیل کرده و با انگیزه بخشی از این برنامه ها بود که باید بابررسی نقاط ضعف به ویژه در حوزه استانداردسازی فضا، تعیین شهریه مناسب، شفاف سازی عملکرد مدارس اقدام به تهیه برنامه های منسجم و اجرایی قوی کنیم.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی اضافه کرد: بررسی ایرادات قانون آزمایشی و اقدام برای دائمی کردن قانون مدارس غیردولتی به منظور ایفای نقش حمایتی و نظارتی وزارت آموزش وپرورش در رأس برنامه های این سازمان قرار گرفت که توزین بخشنامه ها، ضوابط و آیین نامه های اجرایی برای ارزیابی ونظارت اولویت های سازمان را در بر داشت.

وی خاطرنشان کرد: توجه به مراکز آموزش زبان خارجه و آموزشگاه های علمی و تشکیل شورای مؤسسان استانی یا کشوری و به کارگیری توانمندی همه مؤسسان به عنوان بازوان نظارتی و کیفیت بخشی از جمله برنامه های این سازمان بود که اهمیت خاصی دارد و امروز خود به عنوان ناظران در کنار تیم های نظارتی نسبت به رفع مشکلات مدارس و مراکز همراه وزارت  خانه عمل می کنند.

گرد تأسیس مدارس هیئت امنایی را از امور لازم در سند تحول بنیادین خواند و تصریح کرد: هدف این مدارس که فراهم سازی بستر هم فکری و مشارکت همه جانبه اولیا و استفاده از توان جمعی در اداره مدارس و ارتقای کیفیت تصمیم گیری های مدرسه و نهادینه کردن فرهنگ دراین راستا تلاش های مؤثری در افزایش کیفیت این مدارس صورت گرفت.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی درخصوص مراکز آموزش از راه دور، گفت: هم چنین در حوزه مدیریت آموزش از راه دور با بازنگری و رفع مشکلات این مدارس و ضرورت به کارگیری این روش برای توسعه عدالت آموزشی در کشور و تحت پوشش قراردادن فرزندان مناطق دورافتاده و بازماندگان از تحصیل، زنان سرپرست خانواده، زندانیان و … در جهت کیفیت بخشی به این مدارس طبق وظایف محوله درسند تحول بنیادین اقدامات خوب و مؤثری صورت گرفت که توسعه آموزش های غیرمجازی و دسترسی آسان به آموزش را برای همه فراگیران ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه تقویت و ارتقای سطح شوراهای آموزش وپرورش می تواند بسیاری از مشکلات فعلی نظام تعلیم وتربیت را حل کند، عنوان کرد: توجه به نقاط مرزی و استفاده از پتانسیل های مناطق آزاد برای خدمات رسانی به مدارس غیردولتی و دانش آموزان عزیز این مناطق از رشد خوبی برخوردار است که امید است با همدلی و اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه ها شاهد کیفیت بخشی (کمّی و کیفی) مدارس باشیم.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: