اولویت پرداخت تسهیلات، واحدهای با بازار مناسب هستند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیم اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد: روند احیاء و باز فعال کرن واحدهای صنعتی با اختصاص بخشی از اعتبارات استانی تسریع خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران؛ «علی یزدانی»  در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی استان مازندران اظهارداشت: در دستورالعمل اجرای بودجه تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک و دارایی های سرمایه‌ای سالجاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اجازه اختصاص ۲۰ درصد از اعتبارات استانی به صورت کمک های فنی اعتباری با اولویت  پیشرفت پروژ های اقتصاد مقاومتی داده شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران فراهم نمودن بستر اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک را یکی از موضوعات درحال پیگیری این سازمان برشمرد و افزود: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات شامل آن دسته از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط می شود که عمدتاً دارای مشکل نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه اندازی سریع و ایجاد اشتغال جدید باشند.
مهندس یزدانی خاطرنشان کرد: امسال برای تکمیل و راه اندازی واحدهای صنعتی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و نیز فعالسازی واحدهای راکد یا واحدهایی که با ظرفیت پایین، فعالیت دارند، بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات درنظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: پس از بررسی و تعیین تکلیف طرح ها و واحدهای معرفی شده از سوی کار گروه، بانکها موظف می‌‌‌‌باشند حداکثـر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک، پرداخت تسهیلات را شروع و درصورت عدم پرداخت، مستندات  را به این کارگروه ارسال نمایند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کارگروه تسهیل‌ و‌ رفع موانع تولید با رویکرد اقتصاد مقاومتی برای کاهش مشکلات واحدهای صنعتی در استانها شکل گرفته است، افزود: استانداران، بعنوان فرماندهان اقتصاد مقاومتی در استانها هر تصمیمی که در این کارگروه بگیرند، باید اجرایی شود.
وی از تمامی کارگروه های استانی خواست مشکلات پیش روی که فراتر از اختیارات کارگروه می باشد را جهت تعیین تکلیف و انجام اقدامات بعدی به دبیر خانه کارگروه ملی منعکس نمایند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین با بیان اینکه در مجموع ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۷۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی درحال بهره برداری بوده که ۴۸۰ شهرک و ۲۹۸ ناحیه صنعتی را شامل می شود.
مهندس یزدانی تصریح کرد: در کشور۱۳۶ هزار هکتار اراضی در اختیار شرکت های استانی قرار دارد که  از این میزان ۷۸هزار هکتار فاز عملیاتی و ۵۴ هزار هکتار زمین صنعتی و ۳۱ هزار هکتار اراضی واگذار شده است.
مهندس یزدانی در پایان اضافه کرد: از مجموع ۷۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی درحال بهره برداری، ۱۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی تقاضا محور هستند.

منبع: شاتا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: