سیف: اولویت بانک مرکزی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می باشد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اولویت بانک مرکزی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده به نحوی که بتوان تورم کنترل شده داشته باشیم و همچنین از رکود خارج شویم.

به گزارش عیارآنلاین، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه مراسم رونمایی از اوراق رهنی بانک مسکن در وزارت اقتصاد و در پاسخ به این سؤال که سال گذشته نقدینگی ۳۰ درصد رشد داشته و با توجه به اینکه امسال نیز ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا پرداخت خواهد شد، آیا این موضوع منجر به افزایش تورم و از بین رفتن دستاورد تورمی دولت نخواهد شد؟ اظهار داشت: بانک مرکزی سعی می‌کند تعادل را از دو جنبه برقرار کند، همان طور که می‌دانید یک نگاه‌ ما به تورم و استمرار روند کاهشی خواهد بود، نگاه دیگر به خروج از رکود و تأمین مالی اقتصاد است.

وی ادامه داد: این موضوع به همراه تسهیلات تکلیفی است که بخشی از این موارد کنترل شده و بخشی نیز با آگاهی کافی به نحوی انجام شده تا جایی برسد که منجر به تورم نشده و یا کمترین بار تورمی را داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، تصریح کرد: بانک مرکزی از سال ۹۳ دنبال کرده و آثار مثبتی نیز به همراه داشته است.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: