حذف خدمات مادر و کودک از مراکز جامع سلامت

صادقی، دبیر انجمن علمی مامایی ایران: در حالی که کشور از کاهش نرخ باروری رنج می برد و لزوم توجه ویژه به زنان باردار و نوزادان یک ضرورت ملی است، ولی متاسفانه ارائه خدمات به این گروه از افراد جامعه از مراکز بهداشت سابق که حالا به بهانه طرح تحول بهداشت تغییر نام داده اند، حذف شده است. از طرفی ردیف استخدامی ماما هم در معاونت بهداشت دانشگاه ها بلوک شده است، یعنی اگر یک خانم ماما در واحدهای بهداشتی بازنشسته شود ردیف وی بلوک می شود و امکان جایگزین وجود نخواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، ماریا صادقی اظهارداشت: در حالی که کشور از کاهش نرخ باروری رنج می برد و لزوم توجه ویژه به زنان باردار و نوزادان یک ضرورت ملی است، ولی متاسفانه ارائه خدمات به این گروه از افراد جامعه از مراکز بهداشت سابق که حالا به بهانه طرح تحول بهداشت تغییر نام داده اند، حذف شده است.

وی افزود: از طرفی ردیف استخدامی ماما هم در معاونت بهداشت دانشگاه ها بلوک شده است، یعنی اگر یک خانم ماما در واحدهای بهداشتی بازنشسته شود ردیف وی بلوک می شود و امکان جایگزین وجود نخواهد داشت.

صادقی تاکید کرد: حذف واحد مادران و بهداشت مادر و کودک، منجر به سرگردانی زنان برای دریافت خدمات بهداشتی در مراکز دولتی خواهد شد.

وی ادامه داد: جامعه مامایی کشور ضمن اعلام به خطر افتاد سلامت مادران و کودکان، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضا دارد این مشکل را مورد رسیدگی قرار دهد.

دبیر انجمن علمی مامایی ایران همچنین خواستار رسیدگی مرکز پژوهش های محلس این موضوع شد و گفت: تقاضا داریم به وضعیت پیش آمده قبل از اینکه به آسیب منجر شود، رسیدگی کند.

صادقی با طرح این سئوال از وزارت بهداشت که چنین تصمیماتی بر مبنای کدام  رویکرد اتخاذ شده است، افزود: چرا سلامت زنان و سلامت باروری مورد بی توجهی معاونت بهداشت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همه کشورهای جهان هنگام مواجه شدن با بحران سالمندی، یکی از مهمترین برنامه ها تقویت سیستم مامایی و بهبود خدمات مادر و نوزاد است. ولی متاسفانه به دلیل گسست بین برنامه های طرح تحول بهداشت با سیاست های کلان کشور، شاهد عدم تطابق تغییرات شبکه های بهداشتی کشور با سیاست های جمعیتی هستیم. ضمن آنکه مادر و نوزاد در مراکز جامع سلامت بدون متولی مانده اند.

صادقی در پایان افزود: تخریب شبکه های بهداشتی کشور بیشترین ضرر را به نحوه ارائه خدمات مادر و کودک و سلامت باروری وارد کرده است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: