عضو انجمن آسیب شناسی ایران:

با وجود تعرفه پایین آزمایشگاهی، انتظار ارتقاء کیفی را نباید داشت

کرمی، عضو انجمن آسیب شناسی ایران: به دلیل تعرفه پایین خدمات آزمایشگاهی، اداره آزمایشگاه های بیمارستان های دولتی با مشکل مواجه شده و هیچ کس تمایل به اجاره این بخش ها ندارد و آنهایی هم که در بخش های خصوصی وارد شدند به دلیل تعرفه های پایین با مشکلات زیادی مواجه هستند و اگر این وضعیت ادامه یاید، نمی توانیم ارتقاء کیفی که انتظار داشتیم را شاهد باشیم یعنی دستیابی به روش های تشخیصی که بتواند در تشخیص ها و درمان های جدید نظام سلامت را کمک کند، امکان پذیر نخواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر فرید کرمی گفت: از سه سال گذشته که دوره جدید مدیریت وزارت بهداشت شروع شد نگاه به آزمایشگاه متاسفانه با بقیه رشته ها متفاوات شد، یعنی حوزه درمان وزارت بهداشت به آزمایشگاه به عنوان یک چرخه پنجم نگاه می کرد تا یک ارکان مهم ارائه خدمات تشخیصی و می دانیم که تشخیص آزمایشگاهی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اطلاعاتی که یک بیمار برای تشخیص و درمان بیماری لازم دارد را پاسخگو است و بعضی از این اطلاعات بسیار حیاتی است مثل یک جواب پاتالوژی که تکلیف بیمار را مشخص می کند.

وی با بیان این مطلب که آزمایشگاه بالینی از جایگاه بالایی برخوردار است، افزود: توجه به این مقوله در حوزه سلامت به معنی اختصاص منابع مالی است و اختصاص منابع مالی هم از طریق تعرفه ها امکان پذیر است که متاسفانه در آزمایشگاه ها نادیده گرفته شده و این مشکل هم به مردم و هم به حوزه سرمایه گذاری در آزمایشگاه بالینی ضرر می زند.

کرمی اظهار داشت: به دلیل تعرفه پایین خدمات آزمایشگاهی، اداره آزمایشگاه های بیمارستان های دولتی با مشکل مواجه شده و هیچ کس تمایل به اجاره این بخش ها ندارد و آنهایی هم که در بخش های خصوصی وارد شدند به دلیل تعرفه های پایین با مشکلات زیادی مواجه هستند و اگر این وضعیت ادامه یاید، نمی توانیم ارتقاء کیفی که انتظار داشتیم را شاهد باشیم یعنی دستیابی به روش های تشخیصی که بتواند در تشخیص ها و درمان های جدید نظام سلامت را کمک کند، امکان پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: در طول یکی دو سال گذشته شاهد بودیم که آزمایشگاه های زیادی ورشکست شدند و این یک پدیده بسیار ناراحت کننده است و پیشنهاد ما این است که وزارت بهداشت بازنگری جدیدی در نگاه خود نسبت به آزمایشگاه بالینی داشته باشد.

کرمی با عنوان این مطلب که بازنگری ها شامل چند مرحله است، افزود: وزارت بهداشت باید مجددا جایگاه آزمایشگاه را تعریف کند که اصلا آزمایشگاه بالینی را به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت  قبول دارد یا خیر و اگر قبول دارد بیاید با بررسی کارشناسی که هم در بدنه وزارتخانه و هم در انجمن های آزمایشگاهی به تثبیت جایگاه آزمایشگاهیان و دستیابی آنها به ارزش گذاری صحیح خدمات و تعرفه ها وجود دارد، کمک کند.

کرمی گفت: لازم است وزارت بهداشت در برخی موارد دیگر از جمله اولویت بندی و سطح بندی تست های آزمایشگاهی و هدایت منابع مالی به سمت این اولویت ها نیز وارد شود .

وی خاطر نشان شد: به عنوان مثال تست های میکروب شناسی تعرفه بسیار ارزانی دارند و این تعرفه ارزان باعث شده بخش های میکروب شناسی در دانشگاه ها و در بخش دولتی و خصوصی عقب بماند و تبعات آن این است که کیفیت جواب میکروب شناسی پایین تر است و ممکن است پزشک مربوطه به این تست زیاد اهمیت ندهد و به صورت کورکورانه برای بیمار آنتی بیوتیک تجویز کند. پس نتیجه می گیریم عدم توجه به میکروب شناسی آزمایشگاه هابه طور غیر مستقیم باعث می شود تجویز آنتی بیوتیک در کشور بالا برود و این موضوع هم از نظر مالی به ضرر بیمار است و هم به ضرر سازمان های بیمه گر و هم باعث افزایش مقاومت میکروبی می شود که در مجموع آنچه آسیب می بیند نظام سلامت در بعد کلان است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: