۱۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۰
در مقایسه با پارسال رخ داد

افزایش بیش از ٣ هزار مگاواتی اوج مصرف برق

پیک مصرف برق کشور دیروز درمقایسه با روز مشابه پارسال، بیش از ٣ هزار مگاوات افزایش یافت.

به گزارش عیارآنلاین، پیک مصرف برق کشور دیروز (جمعه، ١١ تیرماه) ۴۶ هزار و ۵۵٠ مگاوات به ثبت رسید، در حالی که پیک مصرف برق در روز مشابه پارسال ۴٣ هزار و ١٣١ مگاوات گزارش شده بود.

براساس این گزارش، این میزان در مقایسه با روز مشابه پارسال ٣۴١٩ مگاوات افزایش داشته است.

همچنین میزان ذخیره نیروگاههای کشور در روز گذشته به ١٨١٠ مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ٢۴۵٠ مگاوات کاهش روبرو بوده است.

صنایع کشور نیز در روز گذشته ٣ هزار و ۵۶١ مگاوات برق مصرف کردند.

براساس این گزارش، کل مبادلات برق در روز گذشته ١٧٠٧ مگاوات بوده که در مقایسه با ١٧٠٩ مگاوات مبادلات سال گذشته، ٢ مگاوات کاهش داشته است، از این میزان مبادلات برق، ١٣٢۶ مگاوات مربوط به صادرات و ٣٨١ مگاوات مربوط به واردات برق بوده است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: