ملاحظاتی درباره برابری جنسیتی در الگوی توسعه پایدار

لاکشیمی پیوری به عنوان چارچوب هنجاری مدنظر نهاد زنان ملل متحد، تسریع اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن را یکی از محورهای کلیدی الگوی ۲۰۳۰ شمرده، و قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت با موضوع زنان، صلح و امنیت و قطعنامه ۲۲۴۲ را که به طور موسع‌تر به همان موضوع پرداخته است، مورد توجه قرار می‌دهد.

به گزارش عیارآنلاین، کنفرانس شورای اروپا درباره راهبرد برابری جنسیتی اروپا ۲۰۱۷ – ۲۰۱۴ در استونی برگزار شد. در این کنفرانس، لاکشیمی پیوری؛ مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد به ایراد سخنانی درباره «برابری جنسیتی» در چارچوب الگوی توسعه پایدار پرداخت که از جنبه‌های مختلف قابل تأمل و مهم است و اگرچه مخاطب کنفرانس مذکور، دولت‌های اروپایی بودند، اما به عنوان رهیافت کلی نهاد زنان ملل متحد می‌تواند مورد توجه همه دولت‌های عضو ملل متحد که در تصویب الگوی توسعه پایدار (۲۰۳۰) مشارکت داشته‌اند، قرار گیرد.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد، با توجه به تصویب الگوی توسعه پایدار ۲۰۳۰، از سال ۲۰۱۵ به عنوان سال مهمی در تحولات هنجاری در زمینه برابری جنسیتی، یاد کرده و شرایط فعلی را به جهت تدوین پروژه جهانی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، حساس و البته نقش کشورهای اروپایی را در این زمینه مهم شمرده است.

لاکشیمی پیوری به عنوان چارچوب هنجاری مدنظر نهاد زنان ملل متحد، تسریع اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن را یکی از محورهای کلیدی الگوی ۲۰۳۰ شمرده، و قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت با موضوع زنان، صلح و امنیت و قطعنامه ۲۲۴۲ را که به طور موسع‌تر به همان موضوع پرداخته است، مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین موافقتنامه پاریس با موضوع تغییرات آب و هوایی، برای اولین‌بار تعهداتی در زمینه حقوق بشر و برابری جنسیتی احصا کرده است.

علاوه بر این، تصویب الگوی توسعه پایدار ۲۰۳۰ در اجلاس هفتادم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعاً به عنوان نقطه عطفی به شمار می‌آید که توسط سران دولت‌های عضو به تصویب رسید. همچنین در نشست مشترک چین و نهاد زنان ملل متحد با موضوع برابری جنسیتی، بسیاری از سران کشورها از جمله سران کشورهای اروپایی حضور یافتند که به طور خاص به بررسی توانمندسازی زنان در چارچوب الگوی توسعه پایدار اختصاص داشت.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد، تصریح می‌کند که در اهداف توسعه پایدار نه فقط ارتقاء، بلکه تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران (۱) مورد تأکید است که به طور خاص بر تنظیم روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان و رفع موانع هنجاری و ساختاری برای تحقق حقوق زنان و دختران تمرکز دارد. از جمله:

۱٫    پایان‌دادن به همه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران؛

۲٫    شناسایی مشاغل بدون درآمد خانگی و پیش‌بینی درآمد، خدمات تأمین اجتماعی و تسهیلات ویژه برای آن‌ها؛

۳٫    تضمین مشارکت و رهبری زنان در زندگی سیاسی و اقتصادی؛

۴٫    دسترسی جهانی زنان به حقوق باروری و سلامت باروری؛

۵٫    حقوق برابر زنان به منابع اقتصادی، زمین، اموال و خدمات مالی.

محور برابری جنسیتی در الگوی توسعه پایدار، به عنوان محور کلیدی و مرتبط با اهداف و بندهای دیگر شمرده شده است.

در اظهارات مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد در کنفرانس راهبرد برابری جنسیتی ۲۰۱۷-۲۰۱۴، به ۱۰ اقدام برای اجرای الگوی توسعه پایدار ۲۰۳۰ اشاره شده است که عبارت‌اند از:

۱٫    الهام و الگوگیری (Inspiration): از چارچوب هنجاری بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری؛

۲٫    تفکیک‌ناپذیری (Indivisibility) اهداف اصلی و اهداف فرعی الگوی توسعه پایدار: بدین معنا که کلیه اهداف مندرج در الگوی توسعه پایدار باید متضمن برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان باشد. اولویت هدف ۵ و اهداف واجد حساسیت جنسیتی در الگوی توسعه پایدار باید توسط دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد؛

۳٫    یکپارچه‌سازی (Integration) و جریان‌سازی سیستماتیک درباره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در اجرای کلیه مفاد الگوی توسعه پایدار و اقدامات و فعالیت‌های مرتبط دولت‌ها؛

۴٫    سازوکارها و نهادها (Institutions): مکانیسم‌های برابری جنسیتی که اغلب از قدرت و منابع مالی لازم برخوردار نیستند، باید مورد حمایت و گسترش قرار گیرند تا از نفوذ و قدرت اجرایی لازم برخوردار شوند. همچنین برابری جنسیتی باید به منزله اولویت اصلی در برنامه‌های راهبردی داخلی ملحوظ داشته شود؛

۵٫    سرمایه‌گذاری (Investment): منابع مالی مورد نیاز و کافی باید برای راهبردهای همکاری توسعه و اقدامات ملی تأمین گردد؛

۶٫    اطلاعات (Information) و آمار جامع و کامل درباره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان باید گردآوری و ثبت شود. همچنین شاخص‌ها، نظام‌های نظارتی و ظرفیت‌ها در اجرای اهداف توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد.

۷٫    مشارکت‌دادن (Inclusion) اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف مانند جنبش‌های زنان، زنان بومی، جوانان، مردان و پسران، سازمان‌های خیریه و بخش خصوصی برای ایجاد تحولات هنجاری و ساختاری در راستای محو تبعیض علیه زنان.

۸٫    خلاقیت و نوآوری (Innovation) سیاسی، اجتماعی، علمی، و کاربرد تکنولوژی‌های مدرن و رسانه‌های اجتماعی؛

۹٫    اجرا (Implementation) و تحقق اقدامات قانون‌گذاری، اصلاح قوانین، سیاست‌ها و انجام اقدامات ویژه برای محو و اصلاح قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تضمین انجام اقدامات لازم؛

۱۰٫    تأثیرگذاری (Impact): اقدامات فوق باید موجد تغییرات عملی و اساسی و سیستماتیک بر وضعیت همه زنان و دختران خصوصاً گروه‌های منزوی و حاشیه‌ای زنان باشند (۲).

به گزارش مهرخانه، اظهارات مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد در رابطه با اهداف توسعه پایدار (۲۰۳۰) متضمن نکات بسیار مهمی است و خصوصاً در رابطه با مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی حوزه زنان مؤیدی است بر این‌که این شاخص‌ها مبتنی بر مفاهیم کلیدی همچون برابری جنسیتی ارایه شده، و شاید در مورد دولتی که در راستای ارائه آمار و بهبود شاخص‌های بین‌المللی گام بر می‌دارد، پذیرش مفاهیم بین‌المللی از جمله برابری جنسیتی مفروض است، مگر این‌که آن دولت به صورت فعال، در حوزه گفتمان رسمی و غیررسمی در جامعه بین‌المللی ایفای نقش کند.

و اما نکته بسیار مهم و ظریف آن است که اکنون مفهوم برایری جنسیتی که همچنان مورد بحث و چالش برخی کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی قرار دارد، در چارچوب الگوی توسعه پایدار دنبال می‌شود. مفهومی که در مورد آن وفاق عمومی در جامعه بین‌المللی وجود دارد و توسعه پایدار به عنوان راهبرد جامع، متضمن ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق بشری، مورد تأکید و حمایت دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی قرار دارد. البته در ذیل این چارچوب، پیگیری انجام اقداماتی توسط دولت‌ها نظیر الگوگیری از معاهدات حقوق بشری (فراتر از الحاق یا عدم الحاق دولت‌ها)، اصلاح قوانین و مقررات داخلی مرتبط با زنان و خانواده، اهتمام به اجرای کلیه اهداف الگوی توسعه پایدار به صورت یکپارچه و بدون تفکیک برخی مفاد آن، احراز تغییر و تحول اساسی و عینی در زندگی زنان و دختران جوامع مختلف (منطبق با استاتدارهای بین‌المللی) و دیگر اقدامات مرتبط، باید به دقت توسط دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران که ملاحظاتی مبتنی بر التزام به آموزه‌های اسلامی دارند، مورد توجه و تعمق قرار گیرد.

 منبع: مهرخانه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: