وجود بهداشت کاران دهان و دندان برای ارتقاء سلامت ضروری است

یزدانی، عضو دندانپزشک هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ: مردم مناطق دورافتاده از دریافت خدمات دندانپزشکی توسط متخصصان مربوطه محروم هستند، برای توزیع عدالت در سلامت لازم است تا بهداشت کاران دهان و دندان مانند گذشته در مناطق محروم و دورافتاده مستقر باشند تا افراد بتوانند از خدمات دندانپزشکی استفاده لازم را ببرند.

به گزارش عیارآنلاین، علی یزدانی عضو دندانپزشک هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ؛ با اشاره به این که مردم مناطق دورافتاده از دریافت خدمات دندانپزشکی توسط متخصصان مربوطه محروم هستند گفت: برای توزیع عدالت در سلامت لازم است تا بهداشت کاران دهان و دندان مانند گذشته در مناطق محروم و دورافتاده مستقر باشند تا افراد بتوانند از خدمات دندانپزشکی استفاده لازم را ببرند.

وی افزود: بهداشت کاران دهان و دندان با گذراندن دوره های آموزشی لازم در دانشگاهها می توانند خدمات اولیه دندانپزشکی را به بیماران ارائه داده و در جهت ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد فعالیت داشته باشند.
یزدانی با تاکید بر این که سطح بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی بسیار پایین است خاطرنشان کرد: استقرار متخصصان دندانپزشکی به دلایل متعدد در مناطق روستایی و دور افتاده بسیار کم است و برای جبران این مهم باید تدابیری اندیشیده شود تا افراد از دریافت خدمات دندانپزشکی محروم نباشند.
وی تصریح کرد: دندانپزشکان برای ارائه خدمات یکسان دندانپزشکی در سراسر کشور نیاز به نیروی میانی دارند و بهتر است برای تحقق این مهم از مهارت های بهداشت کاران دهان و دندان استفاده شود.
این متخصص دندانپزشکی ترمیمی با اشاره به این که یک بررسی آماری نشان می دهد زمانی که بهداشت کاران دهان و دندان در روستاها مستقر بودند سطح سلامت دهان و دندان افراد در این مناطق مطلوبتر بود؛ بیان داشت : اکنون در خانه های بهداشت روستاها کادر دندانپزشک مشغول به فعالیت بسیار اندک است در حالی که می توان با احیای دوباره حضور بهداشت کاران دهان و دندان خدمات دندانپزشکی مطلوبی را به مردم مناطق دورافتاده و روستایی ارائه داد .

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: