بی‌میلی بانک‎های پاکستان برای ارتباط با ایران

گزارش/: علی‌رغم رفع تحریم‌های ایران، بانک‌های خصوصی نسبت به ایجاد کانال‌های مستقیم با ایران بی‌میل هستند./ نبود لینک‌های بانکی به علت خودداری بانک‌های بین‌المللی از مبادلات با ایران، دلیل اولیه عدم افزایش مبادلات تجاری پاکستان با ایران به میزانی‌که انتظار می‌رفت، است./

به گزارش عیارآنلاین، وزیر تجارت پاکستان از بانک‌های این کشور خواست تا طی یک ماه پیشنهادهای مناسب با هدف تسهیل مبادلات بانکی با ایران ارائه دهند.
خرم دستگیرخان، وزیر تجارت فدرال پاکستان نمایندگانی به بانک‌های مختلف این کشور اعزام کرده است تا طی یک ماه پیشنهادهای مناسب با هدف تسهیل مبادلات بانکی با ایران ارائه دهند.
وی که ریاست نشست روز سه شنبه بانک مرکزی پاکستان و مقامات بانک‌های خصوصی این کشور برای توسعه کانال‌های بانکی به منظور تقویت تجارت با ایران در پساتحریم را به عهده داشت، گفت علی‌رغم این که موانع زیادی پس از لغو تحریم‌ها هنوز وجود دارد، پاکستان راه‌های گسترده‌ای را برای آغاز تجارت با ایران جستجو می‌کند.
در این نشست گفته شد، علی‌رغم رفع تحریم‌های ایران، بانک‌های خصوصی نسبت به ایجاد کانال‌های مستقیم با ایران بی‌میل هستند.
نبود لینک‌های بانکی به علت خودداری بانک‌های بین‌المللی از مبادلات با ایران، دلیل اولیه عدم افزایش مبادلات تجاری پاکستان با ایران به میزانی‌که انتظار می‌رفت، است.
به نوشته فارس، نمایندگان بانک‌های خصوصی پاکستان چند ماه پیش به ایران سفر کردند و اشتیاق زیادی برای تجارت با پاکستان از سوی ایران گزارش شد.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: