ایران دارای صنعت تولید مواد اولیه دارویی است

دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو: حدود ۵۰ درصد مواد اولیه داروها در داخل کشور تولید می شود اما بیشتر از ۵۰ درصد آنها از خارج وارد می شوند. در زمان حاضر تنها ۲ کشور در دنیا شامل چین و هند می توانند مواد اولیه داروها را بسازند و کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز از این ۲ کشور مواد اولیه دارویی خود را وارد می‌کنند.

به گزارش عیارآنلاین، رسول دیناروند تصریح کرد: البته تولیداین مواد اولیه دارویی منوط به واردات مواد واسطه شیمیایی است و ما باید حتما واردات برخی مواد را داشته باشیم تا بتوانیم ماده اولیه لازم برای داروها را تولید کنیم.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد مواد اولیه داروها در داخل کشور تولید می شود اما بیشتر از ۵۰ درصد آنها از خارج وارد می شوند.
وی ، هر چند اظهار کرد که بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی ازخارج وارد می شود در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که بیشتر مواد جانبی و بسته‌بندی داروهای کشور، تولید داخل است.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین وضعیت کشور در صنعت مواد اولیه دارویی را « مطلوب » ارزیابی کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در زمان حاضر تنها ۲ کشور در دنیا شامل چین و هند می توانند مواد اولیه داروها را بسازند و کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز از این ۲ کشور مواد اولیه دارویی خود را وارد می‌کنند.
دیناروند خاطرنشان کرد: هر زمان کارخانه‌ای در یک مقیاس جهانی ماده اولیه داروها را تولید ‌کند، فروش بالا با قیمت پایین خواهد داشت.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: