هاشمی: مدل جدید بیمارستان در راه هست

قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان: با توجه به شرایط کشور و مدل‌های اقتصادی دنیا، به دنبال استفاده از منابع غیردولتی داخلی و خارجی رفته‌ایم و به این ترتیب در آینده سه بخش بیمارستان در کشور خواهیم داشت.یک دسته بیمارستان‌های موجود و دولتی هستند، دسته دیگر بیمارستان‌های خصوصی هستند که با پول سرمایه‌گذار ساخته می‌شود و اکنون هم وجود دارد و دسته سوم بیمارستان‌های جدیدی است که تجهیزات پزشکی آن به روز و احترام به مردم در آن بیشتر خواهد بود و عرضه با تقاضا نیز متناسب می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، سیدحسن هاشمی گفت: در بعضی از حوزه‌ها مانند سرطان، دیالیز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افزایش دسترسی مردم به خدمات نیاز داریم و در حوزه دندانپزشکی ما اعتراف داریم که این خدمات به جز در بخش خصوصی در دولتی وجود ندارد و هزینه‌ها بسیار زیاد است.

وی ادامه داد:‌ بنابراین با توجه به شرایط کشور و مدل‌های اقتصادی دنیا، به دنبال استفاده از منابع غیردولتی داخلی و خارجی رفته‌ایم و به این ترتیب در آینده سه بخش بیمارستان در کشور خواهیم داشت.

وزیر بهداشت گفت: یک دسته بیمارستان‌های موجود و دولتی هستند، دسته دیگر بیمارستان‌های خصوصی هستند که با پول سرمایه‌گذار ساخته می‌شود و اکنون هم وجود دارد و دسته سوم بیمارستان‌های جدیدی است که تجهیزات پزشکی آن به روز و احترام به مردم در آن بیشتر خواهد بود و عرضه با تقاضا نیز متناسب می‌شود.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر متقاضی خدمات درمانی زیاد و بیمارستان‌ها شلوغ هستند و عرضه محدود است. اما در بیمارستان‌های جدید نرخ خدمات بین بیمارستان دولتی و خصوصی خواهد بود و اگر منابع دولت اجازه دهد،‌از طریق بیمه‌ها حمایت بیشتری خواهد شد.

وی گفت: در غیر اینصورت بخشی از هزینه‌ها را مردم و بخشی را دولت پرداخت می‌کند همچنین اگر بیمارستان‌های قدیمی که تعداد زیادی از آنها عمرشان بالای ۵۰ سال است، در قالب سرمایه‌گذاری‌های جدید نوسازی و بازسازی شوند، نیز  خدمات بهتری را ارائه خواهند داد.

وزیر بهداشت گفت: نرخ پرداخت هزینه‌ها از سوی مردم در شهرها هم اکنون ۶ درصد و در روستا ۳ درصد است که در این بیمارستان‌های جدید هم همین نرخ پرداخت خواهد شد.

وی افزود: این تفکر جدیدی است چون ما معتقد نیستیم که تصدی‌گری کنیم باید خرید خدمت کنیم و سیاست‌گذاری داشته باشیم. هم اکنون ۵۷۰ بیمارستان موجود اگر در این قالب اداره شوند حتما احترام به مردم بیشتر می‌شود، هزینه‌ها کمتر و بهره‌وری نیز افزایش پیدا می‌کند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: