نقدینگی، ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان شد

بانک مرکزی گزارش داد، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۴ به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که رشد حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم را نشان می دهد.

به گزارش عیارآنلاین، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی کشور دیروز منتشر شد که بر این اساس حجم نقدینگی کشور در اسفند پارسال به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۳۴ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۴ را نشان می دهد.

حجم نقدینگی در خردادماه سال ۹۲ حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در کمتر از سه سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال های ۹۱ ، ۳۰ درصد؛ ۹۲ ، ۳۸٫۸ درصد و ۹۳ هم ۲۲٫۳ درصد بوده است.

بنابراین گزارش، از مجموع نقدینگی کشور، ۸۸۰ هزار میلیارد تومان شبه پول، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پول و ۳۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است.

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال گذشته تنها ۵٫۸ درصد افزایش داشته است، در حالی که حجم پول ۱۳٫۲ درصد و شبه پول ۳۳٫۱ درصد رشد داشته است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: