هفت استان کشور مرکز ناباروری ندارند/ تخفیف ۸۵ درصدی درمان ناباروری در دانشگاه های علوم پزشکی

آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت: حدود هفت استان کشور مراکز درمان ناباروری ندارند،زوج های ناباروری که تمکن مالی ندارند با مراجعه به مراکز درمان ناباروری در دانشگاه های علوم پزشکی، از تخفیف ۸۵ درصدی تعرفه دولتی بهره مند می شوند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت؛ با اشاره به اینکه حدود هفت استان کشور مراکز درمان ناباروری ندارند، بیان کرد: با اعتباراتی که پیرو سیاست های جمعیتی به دانشگاه های علوم پزشکی تزریق کردیم، امیدواریم امکان دسترسی زوج های نابارور به امکانات درمانی در سراسر کشور فراهم شود.

آقاجانی افزود: زوج های ناباروری که تمکن مالی ندارند با مراجعه به مراکز درمان ناباروری در دانشگاه های علوم پزشکی، از تخفیف ۸۵ درصدی تعرفه دولتی بهره مند می شوند.
وی در خصوص اهداف وزارت بهداشت در این راستا ،ادامه داد: یکی از اقدامات مهم ،تجهیز مراکز موجود است.تعداد قابل توجهی از تجهیزات مراکز درمان ناباروری در کشور، فرسوده اند. از طرفی هزینه های پرداختی از سوی مردم بالاست.
معاون درمان وزارت بهداشت  یادآور شد:بر پایه سیاست های جمعیتی تلاش داریم تعداد مراکز را افزایش دهیم تا خدمات بهتر و بیشتر در دسترس مردم قرار گیرند.

منبع:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: