سازمان نهضت سوادآموزی برای تأمین نیرو از بخش غیردولتی استفاده می‌کند

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: از سال ۹۰ به بعد، استفاده از ظرفیت غیردولتی و خرید خدمت، راه های تامین نیروی سازمان نهضت سوادآموزی شد. ما نیروی استخدامی در سازمان نداریم.سالانه ۵۰ هزار آموزشیار با سازمان نهضت سوادآموزی همکاری می کنند که ۱۵ هزار نفر معلم، کارمند دولت یا آموزش فرد به فرد هستند و ۳۵ هزار با سازمان نهضت سوادآموزی به عنوان نیروی آزاد همکاری مستمر دارند.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده در پاسخ به این سوال که چه تعداد آموزشیار در سازمان نهضت سوادآموزی برای آموزش به بیسوادان در حال فعالیت هستند؟، اظهار کرد: سیاست سازمان نهضت سوادآموزی در تامین نیرو تغییر کرده است نیروی آموزش و پرورش، رسمی و پیمانی و افرادی که سابقه سواداموزی داشته اند، می توانند در سازمان مشغول به فعالیت باشند.

وی ادامه داد: از سال ۹۰ به بعد، استفاده از ظرفیت غیردولتی و خرید خدمت، راه های تامین نیروی سازمان نهضت سوادآموزی شد. ما نیروی استخدامی در سازمان نداریم.
باقرزاده بیان کرد: برای آموزش دهنده ها در بیمه سقفی تعیین شده است تا بیمه آموزش دهنده واریز می شود و پس از هماهنگی این موضوع بزودی به استان ها ابلاغ خواهد شد که بیمه آن ها صرف نظر از قرارداد هرماه واریز شود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: سالانه ۵۰ هزار آموزشیار با سازمان نهضت سوادآموزی همکاری می کنند که ۱۵ هزار نفر معلم، کارمند دولت یا آموزش فرد به فرد هستند و ۳۵ هزار با سازمان نهضت سوادآموزی به عنوان نیروی آزاد همکاری مستمر دارند.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: