۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۴

شیوه‌نامه تولید و رهاسازی محصولات دستکاری ژنتیکی ابلاغ شد/ابتکار: اخذ مجوز از محیط زیست الزامی است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت اخذ مجور یا تأییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست برای هرگونه اقدام برای تولید، رهاسازی، حمل و نقل داخلی، فرامرزی و عبوری (ترانزیت)، صادرات و واردات موجودات دستکاری شده ژنتیکی تاکید کرد.

به گزارش عیارآنلاین، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کانال تلگرامی خود متنی درخصوص شیوه‌نامه محصولات دستکاری شده ژنتیکی منتشر کرد؛ با توجه به سکوت مجامع دولتی در قبال رهاسازی این محصولات، این اقدام ایشان قابل تقدیر است. در این متن می‌خوانیم:

دیروز در نامه‌ای به جناب آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهوری ابلاغ شیوه‌نامه مرتبط با موجودات دستکاری شده ژنتیکی را اعلام کردم.

این شیوه‌نامه در راستای حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی به همراه رعایت اصول ایمنی زیستی در چارچوب معاهدات بین‌المللی مورد قبول کشور و به استناد بند ج ماده ۴ قانون ایمنی زیستی و تبصره ذیل آن و بند ب ماده ۵، آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی، دایر بر تکالیف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه صدور، تمدید و لغو مجوز تولید، رهاسازی، حمل و نقل داخلی و فرامرزی، صادرات و واردات موجودات دستکاری شده ژنتیکی ابلاغ شده است.

از جمله محتوای این شیوه‌نامه ضرورت اخذ مجور یا تأییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست برای هرگونه اقدام برای تولید، رهاسازی، حمل و نقل داخلی، فرامرزی و عبوری (ترانزیت)، صادرات و واردات موجودات دستکاری شده ژنتیکی است. البته تولید موجودات دستکاری شده ژنتیکی در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه‌ای و آزمایش میدانی از شمول اخذ مجوز ماده ۲ خارج بوده، اما باید مراتب قبلاً به سازمان اطلاع داده شود.

تبصره‌ای در این شیوه‌نامه تأکید دارد که باید شرایطی ایجاد شود تا در آن ارتباط موجود دستکاری شده ژنتیکی با محیط طبیعی و کشاورزی به هیچ شکلی میسر نباشد.

در پیوست یک این شیوه‌نامه و بخش دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی رهاسازی موجودات دستکاری شده ژنتیکی در محیط‌زیست و عرصه کشاورزی، تجزیه و تحلیل مخاطرات یک فرآیند یکپارچه و گسترده شامل سه بخش اصلی؛ ارزیابی مخاطرات، مدیریت مخاطرات، مشاهده و رصد مخاطرات و واکنش سریع و به موقع آنها تعریف شده است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: