ادغام بانکها رقابت را از بین میبرد

به جای ادغام، شفاف سازی ساختار اقتصادی و بانکی باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، مجتبی بزرگ- عضو کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران در خصوص ادغام بانک های داخلی به خبرنگار ما گفت: ادغام شرکت های خصوصی که قوانین و سهامداران مشخصی دارند و تحت لوای قوانین دولتی نیستند؛ می تواند مفید واقع شود، اما بانک ها ماهیتی متفاوت از این شرکت ها داشته و در نتیجه ادغام آن ها تبعات متفاتی خواهد داشت.
بزرگ ادامه داد: اولین ضرر ناشی از ادغام بانک ها؛ از بین رفتن رقابت داخلی خواهد بود. به عنوان مثال، زمانی که سه بانک در یکدیگر ادغام شوند؛ سه شانس که برای دریافت تسهیلات وجود داشت، از بین رفته و در این حالت تنها یک شانس باقی می ماند که درصورت عدم برقراری روابط مناسب، فرد از گردونه دریافت تسهیلات خارج می شود و در نتیجه رقابت داخلی از بین می رود.
وی تصریح کرد: البته گفته می شود که ادغام می تواند باعث افزایش توان مالی بانک ها و در نتیجه افزایش رقابت بین المللی شود، درحالی که بعید به نظر می رسد که این امر در روابط بین المللی تاثیر چندانی بر جای گذارد؛ چراکه مسئله مهم شرکت های خارجی و بانک های بین المللی در ارتباط با بانک های ایرانی به سهامدارن آن ها توجه ویژه ای دارند نه توان مالی.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک های بین المللی اطلاعات دقیقی از نظام بانکی و سهامداران ما کسب کرده اند و درنتیجه اگر قصد داشته باشیم که با ادغام بانک های داخلی، به این موضوع که توان مالی بانک ها افزایش پیدا کرده و سهامداران آن ها شفاف شده اند، وانمود کنیم؛ به هیچ وجه موفق نخواهیم شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام راهکار درستی به منظور افزایش توان رقابت پذیری بانک های داخلی محسوب می شود، یا خیر به اخبار پولی مالی؛ گفت: به جای ادغام، شفاف سازی ساختار اقتصادی و بانکی در این مسیر باید مدنظر قرار گیرد.
عضو خانه اقتصاد ایران ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که زمانی که توان تامین مالی پروژه های داخلی وجود ندارد؛ چطور می توان از رقابت در پروژه های بین المللی صحبت کرد؟.
بزرگ با بیان اینکه گفته شده با ادغام بانک های داخلی از هزینه های موجود کاسته می شود؛ در این باره افزود: مگر قرار است با ادغام تعدیل نیرو صورت گیرد و از تعداد ساختمان های اجاره شده کم شود؟ با ادغام بانک ها هزینه ثابت آن ها از بین نرفته و همچنان نیروهایی که در استخدام رسمی دولت هستند، در جای خود باقی می مانند.
وی معتقد است: به نظر می رسد بانک مرکزی به منظور افزایش تسلط خود بر بانک هایی که بسیار گسترده شده اند؛ تصمیم به ادغام گرفته است. درحالی که لازم است به جای ادغام، ساختار کنترل داخلی خود را قوی تر از پیش کند. عمدتا ما به جای حل مسائل آن ها را پیچیده تر می کنیم و اجرای چنین طرح هایی دردی از ما دوا نمی کند و تنها منجر به سردرگمی و وخیم شدن اوضاع خواهد شد.

منبع: اخبار پولی مالی

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: