یادداشت تفاهم سه جانبه ساخت شهرک‌های صنعتی بین ایران و ترکیه امضا شد

یادداشت تفاهم سه جانبه شهرک‌های صنعتی بین سازمان شهرک‌های صنعتی ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق صنعت استانبول امضا شد.

به گزارش عیارآنلاین، امشب یادداشت تفاهم  سه جانبه شهرک‌های صنعتی بین سازمان شهرک‌های صنعتی ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق صنعت استانبول امضا شد.

این یادداشت تفاهم برای توسعه همکاری ها در این زمینه بین دو کشور امضا شده است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: