مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت منصوب شد

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در پی انتصاب « محمدرضا خانمحمدی خرم » به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش ،‌ماموریتهای ۵ گانه این دفتر را تعیین کرد.

به گزارش عیارآنلاین، « محمد رضا نعمت زاده » در این حکم آورده است :‌انتظار می رود با بکارگیری خلاقیت و مساعی خود و بهره برداری بهینه از توانمندیهای موجود و با تاکید بر جلب مشارکت کلیه همکاران،‌انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی و خبرگان آشنا به مسائل آموزشی بخش صنعت،‌معدن و تجارت ،به انجام وظایف محوله با رعایت موارد و اولویتهای زیر اقدام کنید.
براساس این حکم ؛‌شناخت لازم از نیاز آموزشی مخاطبین اعم از مصرف کنندگان،‌تولیدکنندگان ،‌بازرگانان ،‌توزیع کنندگان و ارائه دهندگان خدمات مربوط، استفاده از کلیه امکانات نیروی انسانی ،‌نرم افزاری و سخت افزاری آموزشی موجود در کشور برای اجرای دوره های آموزشی و ‌طراحی بسته های مفید و موثر آموزشی با همکاری صاحبنظران و دست اندرکاران برای سطوح مختلف، از جمله اولویتهای تعیین شده است .
همچنین همکاری با وزارت آموزش و پرورش ،‌وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی در قالب تبادل تفاهم نامه های فی مابین در راستای توسعه شناخت و دانش صنعت،‌معدن و تجارت در تهیه کتب درسی و برگزاری برنامه های مرتبط و همکاری با رسانه ملی برای تهیه و پخش برنامه های آموزشی و ترویجی و دیگر برنامه های مرتبط صداوسیما،‌ از دیگر اولویتهایی است که براساس این حکم باید به آنها پرداخته شود.

منبع: شاتا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: