شورای نگهبان لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی و نظام جامع آموزش را رد کرد

شورای نگهبان نظر خود در مورد لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی را اعلام کرد.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۷ خردادماه ۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱ – مواد ۱ و ۱۰ ، از حیث مشخص نبودن نیست این لایحه که منظور آن توسعه مشارکت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصی سازی مدارس است با فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر تقویت مدارس دولتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .

۲ – جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ ، با توجه به وظایفی که شورای نظارت استان در این مصوبه بر عهده دارد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳ – اطلاق تفویض اختیارات به شورای مذکور در تبصره ۴ ماده ۵ ، همان اشکال جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ را دارد .

۴ – اطلاق ماده ۶، مبنیاً بر ایراد مذکور در جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ واجد اشکال است . همچنین در تبصره ماده ۶، از آنجا که در مواد قبل «ناحیه» وجود ندارد، باید منظور از آن روشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد. مضافاً در این تبصره همان اشکال جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ نیز وجود دارد.

۵ – در ماده ۸ ، علاوه بر شرایط مذکور در این ماده لازم است برخورداری از ایمان نیز جزو شرایط مذکور در بند (ب) اضافه شود و الاّ خلاف موازین شرع است. همچنین اطلاق تبصره ۲ این ماده خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شناخته شد .

۶- ماده ۱۱ ، مغایر اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی شناخته شد .

۷ – ماده ۱۳، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد .

۸- در ماده ۱۹، برخورداری «مراکز غیردولتی» از مزایای مذکور در ماده ۱۶ چون افزون بر لایحه دولت است و موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، بنابراین مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹ – ماده ۲۰ و تبصره ۳ آن، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شدند. هم چنین واژه « پر درآمد » در تبصره ۳ این ماده ، واجد ضابطه نیست و باید ضابطه آن تعیین گردد؛ بنابراین مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰ – در جزء ۲ بند (الف) ماده ۲۱ ، باید بر خورداری از شرایط ایمان نیز قید گردد والاّ خلاف موازین شرع است. همچنین جنسیت مدیر با دانش‌آموزان مخصوصاً در دبیرستان لازم است شرط گردد. مضافاً تبصره یک این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد .

۱۱- موظف شدن دولت به پرداخت بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیر دولتی در تبصره یک ماده ۲۵ با توجه به مفاد لایحه دولت چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است ، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۱۲ – در ماده ۲۶ ، واگذاری تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف به آیین‌نامه بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳ – تبصره ۲ ماده ۳۲ ، اطلاق ملاک عمل قرار دادن « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که ماده (۴) آن خلاف موازین شرع می باشد، اشکال دارد .

۱۴ – ماده ۳۳، مبنیاً بر ایراد تبصره ۲ ماده ۳۲ واجد اشکال است .

همچنین طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که با اصلاحاتی در جلسه ۳خرداد ماه ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۷ خردادماه ۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ – علی‌رغم اصلاح به عمل آمده چون نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی یک نهاد جدید است و همان دستگاه‌های اجرایی سابق نمی‌باشد، ایراد بند اول قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است .

۲ – علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در مواد ۵ و ۶ ، ابهام سابق رفع نشده است و علاوه بر این ذیل ماده ۶ مبنی بر مکلف نمودن دولت به فراهم نمودن تمهیدات قانونی لازم جهت تشکیل این نهاد واجد ابهام می باشد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهار نظر خواهد شد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: