۱۹ خرد ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۶

تا پایان شهریورماه ۶٠ هزار بشکه به ظرفیت تولید آزادگان جنوبی افزوده می شود

طی ماهها آینده اقدامهای اجرایی برای افزایش تولید زودهنگام میدان آزادگان جنوبی آغاز می شود.

به گزارش عیارآنلاین، عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل شرکت نفت متن با اشاره به افزایش تولید میدان آزادگان جنوبی گفته بود که تا پایان شهریورماه ۶٠ هزار بشکه به ظرفیت تولید این میدان افزون بر ۵٠ هزار بشکه پیشین اضافه خواهد شد.

با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده برای افزایش تولید زودهنگام از این میدان، هم اکنون برنامه‌های تحقق این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فروردین ماه امسال نیز با حفاری سه حلقه چاه تولیدی، هفت و هزار و ۵٠٠ بشکه به ظرفیت تولید این میدان اضافه شد.

همچنین تا فروردین ماه امسال، تهیه مدارک فنی اسناد مناقصه و تایید مدارک مهندسی تفصیلی پیمانکاران، اجرای عملیات خاکی و حصارکشی واحدهای فرآورشی از پیشرفت ١٠٠ درصدی و عملیات زیر زمینی پیشرفت ٧٧ درصدی دارند.

هدف از توسعه میدان آزادگان جنوبی تولید ٣٢٠ هزار بشکه نفت خام (با احتساب تولید زودهنگام) در فاز نخست و افزایش تولید روزانه ٢٨٠ هزار بشکه نفت خام ( در مجموع ۶٠٠ هزار بشکه) در فاز دوم است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: