انتصاب قومیتی در موسسه کاسپین، منجر به نادیده گرفته شدن، مشکلات سپرده گذاران این موسسه شده است

حدودسه ماه از دریافت مجوز موسسه اعتباری کاسپین می گذرد و تنها نتیجه این مجوز را می توان در تغییر و تحولات مدیریتی در قالب روابط فامیلی وقومیتی جستجو کرد.

موسسه کاسپینبه گزارش عیارآنلاین، این روزها حال سپرده گذاران و البته سهام داران کاسپین خوب نیست اما آنچه به نظر می رسد دغدغه کاسپینی ها بیش از پرداختن به مشکلات سپرده گذاران و تعاونی های بلاتکلیف انتصاب هایی است که اغلب به سمت نگاه های فامیلی و قومیتی پیش می رود. اخیرا مدیران معاونت های این موسسه منصوب شده اند که از ۷ معاونت ۴ معاونت به صورت قومی و فامیلی اداره می شود. آنهم استراتژیک ترین معاونت ها!
نمونه این امر را می توان در انتصاب های اخیر معاونت های این موسسه اعتباری دید. علیرضا طـــاهریان(پایین محلی )معاون امور بانکی و جواد پایین محلی به سمت معاون نظارت و کنترل های داخلی به صورت قومیتی منصوب شده اند. این درحالی است که علیرضا پایین محلی نائب رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین است. نسبت های فامیلی را نیز نمی توان نادیده گرفت. احمد تفکر در سمت معاون مالی و اقتصادی وامید پردلی در سمت معـــــاون فناوری اطلاعات نیز از جمله انتصاب های فامیلی محسوب می شود. در حالی این انتصاب ها صورت می گیرد که برخی از این معاون ها پیش از این برای حضور در هیات مدیره به بانک مرکزی معرفی شده بودند اما بانک مرکزی صلاحیت آنان را تایید نکرد. با این حال به نظر می رسد روابط فامیلی و قومیتی بر دیگر مشکلات کاسپین ترجیح داده شده است.
در حالی این انتصاب های سلیقه ای صورت می گیرد که این موسسه بیش از هر وقت دیگری به مدیریت منسجم و کارامد برای بهبود وضعیت خود و سروسامان دادن تعاونی ها چون بدرتوس نیازمند است.ضمن انکه بنابر قوانین موجود در بانک مرکزی ایجاد زنجیره فامیلی در هیات مدیره و معاونت های بانک ها و موسسات بانکی ممکن نیست. هر چند که نارضایتی بانک مرکزی از انتصاب معاونت فامیلی در این موسسه به گوش می رسد. آنطور که گفته می شود بانک مرکزی با این انتصاب ها موافقت نکرده است. با اینحال در چنین شرایطی قبل از سروسامان دادن به وضعیت سپرده گذاران و سهامداران ایجاد حاشیه ای این چنینی در موسسه اعتباری کاسپین منطقی به نظر نمی رسد.
ماجرای سه تعاونی بدر توس، الزهرا و پیوند که در گذشته جزو موسسه آرمان بوده و حالا کاسپینی شده اند، پیچیده و مبهم است.
بروز برخی مسایل در این سه تعاونی بویژه بدر توس از جمله ایجاد تعهدات بیش از حد توان مالی و با بهره گیری از برند این موسسه سبب شده که بحران جدی مالی و حتی حقوقی پیش بیاید.
موسسه کاسپین طبق اعلام بانک مرکزی عهده دار این سه تعاونی است. مدیران موسسه کاسپین اگرچه معتقدند در حال رفع موانع موجود برای حل مشکل سپرده گذاران هستند اما عملکرد مشخصی دیده نمی شود. ضمن آنکه شفاف سازی روشنی نیز از سوی مسوولان این موسسه اعتباری کاسپین صورت نمی گیرد و همچنان وضعیت سپرده گذاران و سهامداران این موسسه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
حالا با اینکه موسسه کاسپین مجوز گرفته ولی گویا هیچ عایدی و اثر مثبتی برای سپرده گذاران سه تعاونی بدر توس، الزهرا و پیوند نداشته و همچنان باید انتظار بکشند.

منبع: بنکر

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: