نقش مردم در سلامت خود حدود ۸۵ درصد است

شواهد نشان از آن دارند که خود مراقبتی به عنوان یک رویکرد سلامت متکی بر مردم با عث کاهش ۷درصدی هزینه های سلامت خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر مهدی زنگنه ،معاون فنی مرکز بهداشت استان زاهدان با بیان مطلب فوق اظهار داشت : خود مراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران و استفاده بهینه از خدمات و نیز کاهش هزینه های سلامت می شود.

وی ادامه داد : شواهد مقتضی نشان از آن دارند که خود مراقبتی به عنوان یک رویکرد سلامت متکی بر مردم باعث کاهش ۷درصدی در هزینه های سلامت خواهد شد.

دکتر زنگنه خاطر نشان کرد: این صرفه جویی ها، هزینه های مراقبت سطوح پایه و تخصصی و همچنین پذیرش برنامه ریزی شده و بدون برنامه بیماران و پذیرش های سرپایی را کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: در برنامه تحول سلامت، برنامه ملی خود مراقبتی به عنوان پنجمین برنامه ملی تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت طراحی شده و به همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ گردیده است که طی بازه زمانی مشخص تمامی کارشناسان سلامت سطح استان با برنامه ملی خود مراقبتی آشنا خواهند شد

وی افزود:دفتر آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان حرکتهای خوبی را در زمینه آموزش خودمراقبتی آغاز کرده است .

راضیه کیخایی ،کارشناس مسئول دفتر آموزش سلامت دانشگاه نیز گفت: یکی از برنامه ها واهداف خودمراقبتی رسیدن به جامعه ای توسعه یافته که در آن مردم بتوانند با قدرت و امید و آگاهی و مهارت و صلاحیت کافی نیازهای سلامت خود، خانواده و همسالان و جامعه را تعیین و اولویت بندی کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت خود برنامه ریزی و اقدام کنند .

گفتنی است ،برنامه های آموزش خود مراقبتی با همکاری دفتر آموزش سلامت دانشگاه ومشارکت داوطلبان سلامت در حاشیه شهرها ومحلات استان وهمچنین سطح مدارس بصورت مداوم ادامه دارد که در همین راستا وبه منظور حساس سازی کارشناسان ،کارگاه خودمراقبتی در شهرستان چابهار نیز برگزار شد

منبع: وبدا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: