۱۶ خرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

یکپارچه سازی بازرگانی محصولات پتروشیمی در حال بررسی است

معاون وزیر نفت از مذاکره با هلدینگها و مجتمعهای پتروشیمی با هدف یکپارچه سازی در حوزه بازرگانی محصولات این صنعت خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این مطلب اظهار کرد: مذاکراتی در حال انجام است تا مجتمعهای پتروشیمی در  بحث بازرگانی محصولات به صورت یکپارچه ظاهر شوند.

وی، هدفگذاری اصلی این موضوع را در حوزه خارج از کشور دانست و توضیح داد: زمانی که یکپارچه سازی در زمینه بازرگانی صورت گیرد، این مجموعه ها در زمینه فروش محصولات خود امکان سیاستگذاری دارند و بازار را به صورت کلی می سنجند.

شاهدایی گفت: با ایجاد یکپارچه سازی در حوزه بازرگانی، تولیدکنندگان داخلی می توانند در زمینه فروش محصولات خود در داخل و خارج از کشور سیاست گذاری کنند. به گونه ای که تولیدکنندگان متانول در یک مجموعه و اوره و آمونیاک و دیگر محصولات در مجموعه ای هماهنگ در بازارهای خارج از کشور حاضر شوند.

به گفته وی، در این صورت افزون بر افزایش حجم محصولات، تعیین قیمت نیز آسانتر می شود و می توانند تعیین کننده قیمت محصولات پتروشیمی در منطقه باشند.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: