کارآفرینی مشکل اشتغال و اقتصاد را حل می کند

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش: دانشکده کارآفرینی در تلاش است تا مسیر علمی عملی شناسایی استعدادهای دانش آموزان را طی کند در این راستا طرح کاشف با ورودی ۲ میلیون دانش آموز توانست برای این تعداد افراد کارنامه ای جداگانه صادر کند/ کاری که در طرح کاشف انجام می شود قسمتی از یک پازل به نام برنامه جامع کارآفرینی است که در آموزش و پرورش تنظیم شده است.

کارآفرینیبه گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان در نشست معلمان کارآفرین که در سازمان دانش آموزی برگزار شد اظهار کرد: پایش دانش آموزان و شناسایی استعدادهای برتر آنها از طریق طرح کاشف صورت می گیرد.

وی ادامه داد: از بین مربیان کارآفرین شما به عنوان داوطلب انتخاب شده اید تا با گذراندن دوره های آموزشی مفاهیم دروس را جستجو کرده و به دانش آموزان آموزش دهید.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: باید دانش آموزانی که استعدادهای بالقوه دارند را شناسایی و برای به فعلیت رساندن استعدادهای آنها تلاش کنیم.

زرافشان عنوان کرد: دانشکده کارآفرینی در تلاش است تا مسیر علمی عملی شناسایی استعدادهای دانش آموزان را طی کند در این راستا طرح کاشف با ورودی ۲ میلیون دانش آموز توانست برای این تعداد افراد کارنامه ای جداگانه صادر کند.

ارزیابی توانمندی های دانش آموزان در طرح کاشف

وی تصریح کرد: در طرح کاشف باید دانش آموزان ارزیابی شوند و توانمندی های آنها چک شود. نقش کارآفرینی در راستای شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزان که همان تعلیم و تربیت است موثر است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: زمانی که آموزش جای خود را به یادگیری داد متوجه می شویم که دانش آموزان ظرف خالی نیست یکی از وظایف معلم ایجاد زمینه برای شناسایی استعداد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان است.

شناسایی استعداد دانش آموزان در سند تحول آمده است

زرافشان با تاکید بر اینکه شناسایی استعدادهای دانش آموزان در سندتحول بنیادین نیز آمده است افزود: تربیت کار مقدسی است کار ما از نظر آموزشی یک حرکت جدی در جهت رویکردهای نو در یاددهی-یادگیری است.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال تفکر خلاق، انتقادی و نوآورانه در تعلیم و تربیت هستیم بیان کرد: ما باید در نظام آموزشی این نوع تفکر را دامن بزنیم.

مبنای کارآفرینی مبتنی بر نوآورینی است

وی با بیان اینکه مبنای کارآفرینی مبتنی بر نوآورینی است گفت: کارآفرینی و طرح کاشف مبتنی بر یک کار کلان ملی است که به اقتصاد ملی و اشتغال کشور متصل است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: کارآفرینی مشکل اشتغال و اقتصاد را در کشور حل می کند و نگاه تربیت کارمند را به تربیت کارافرینی تبدیل خواهد کرد.

زرافشان اشاره کرد: کارآفرینی و نوآوری در نگاه تعلیم و تربیت و نگاه ملی موثر است سهم آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی توسط نوآوری و کارآفرینی نشان داده می شود.

آموزش و پرورش؛ مادر ایجاد تحول در جامعه

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش به عنوان مادر ایجاد تحول در جامعه می تواند در حوزه اشتغال و اقتصاد سهم آفرین باشد تا جامعه بهتری داشته باشیم .

وی عنوان کرد: کاری که در طرح کاشف انجام می شود قسمتی از یک پازل به نام برنامه جامع کارآفرینی است که در آموزش و پرورش تنظیم شده و قرار است این فعالیت در بخشهای مختلف انجام گیرد تا کارآفرینی به یک فرهنگ تبدیل شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بحث کارافرینی بحث جدی در کشور است افزود: معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به جد دنبال این موضوع است و از پژوهش سراهای ما نیز حمایت می کند.

نهادهای متولی حامی کارآفرینی باشند

زرافشان در پایان گفت: باید نهادهایی که متولی امر کارافرینی هستند حامی این موضوع باشند.همانطور که در پژوهش سراها ، پارکهای علمی فناوری از استعدادهای دانش آموزان برای عملی کردن ایده های خود حمایت مالی می کند باید نهادها به امر کارآفرینی دانش آموزان نیز توجه کنند.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: