سالارآملی: بین المللی شدن دانشگاه ها بخش غیرقابل تفکیک جهانی شدن است

قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بسیاری از متفکران بستر اصلی جهانی شدن را علم و تکنولوژی می دانند،گفت: بین المللی شدن دانشگاه ها بخش غیر قابل تفکیک جهانی شدن است .

به گزارش عیارآنلاین، دکتر سالار آملی عصر یکشنبه در آیین دومین همایش بین المللی شدن و جشنواره روز بین الملل دانشگاه خوارزمی افزود: این متفکران معتقدند علم و تکنولوژی با توسعه جهانی توانسته است تعصبات را از بین برده و نیازها و ابزارهای یکسان ایجاد کند.
وی در ادامه اظهار کرد: علم و تکنولوژی به دلیل اینکه خود جهانی است و هیچگاه در مرزها اسیر نمی ماند ، مشکلات و موانع و موفقیت های مشترکی را برای کشورها ایجاد کرده است.
وی افزود: اگر کشوری موفق شود منطقه موفق خواهد شد و بر عکس اگر کشوری ناموفق باشد منطقه نیز ناموفق خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کنار ساختارهای داخلی کشورها ، ساختارهای جهانی نیز تعریف شده است گفت: هم اکنون بسیاری از قوانین داخلی کشورها مانند قوانین مبارزه با پولشویی ، مبارزه با تروریسم و یا چارچوب های مربوط به انرژی هسته ای تابع قوانین مشترک بین المللی است.
قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ادامه تاکید کرد: هم اکنون ما در مسیری قرار گرفته ایم که جهانی شدن در تمام عرصه ها در حال پیشرفت و غیر قابل بازگشت است.
وی اهمیت بستر و سرمایه لازم برای جهانی شدن را مورد اشاره قرار داد و گفت: جهانی شدن نیازمند سرمایه هایی همچون امنیتی، اجتماعی ، فیزیکی و مالی و همچنین سرمایه علمی و فناوری است.
وی با تاکید بر این که کشوری که در مسیر جهانی شدن قرار نگیرد به طور حتم ورزیده نخواهد شد، تاکید کرد: بین المللی شدن دانشگاه ها یک قدرت نرم برای کشور است.
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: این که ما از قدرت اقتصادی ژاپن یا از کیفیت محصولات آلمانی تعریف می کنیم به دلیل همان قدرت نرم آنهاست.
وی همچنین گفت: در مقایسه با نظام هایی که در داخل کشور است نظام علمی و فناوری بسته ترین نظام در سطح آموزش عالی است که صدمات زیادی از جمله فرار مغزها و همچنین افزایش هزینه تحقیقات را بدنبال داشته است.
این مقام مسئول درادامه با تاکید بر این که بین المللی شدن دانشگاه ها بخش غیرقابل تفکیک جهانی شدن و یک واقعیت در عصر دانش جدید است، گفت: بین المللی شدن دانشگاه ها در حال حاضر در راس سیاست های آموزشی عالی کشور قرار گرفته است.
آملی در ادامه با بیان اینکه نقشه راه ما برای جهانی شدن دانشگاه ها تعریف شده است گفت:طبق این نقشه کشورهای حوزه نفوذ نیز مشخص شده است.
وی همچنین با اشاره به این که، برنامه های دانشگاه خوارزمی در بحث بین المللی شدن به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناروی رسیده است گفت: قصد ما ایجاد مراکز زبان غیر فارسی برای دانشجویان غیر فارسی در دانشگاه است که به طورحتم در مسیر جهانی و بین المللی شدن دانشگاه ها بسیار راهگشا است.
دومین همایش روز بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی عصر یکشنبه با حضور سالار آملی قائم مقام وزیر علوم، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه وهمچنین برخی از رایزنان فرهنگی کشورهای همسایه با همکاری انجمن علمی روابط بین الملل و انجمن ترویج علم در ایران برگزار شد.
دومین جشنواره روز بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی ۸ و ۹ خرداد در این دانشگاه برگزار می شود.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: