طبق مصوبه آموزش و پرورش: ۱۵۰رشته کاردانش در دوره دوم متوسطه ارائه می‌شود

نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش: در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی، جدول عناوین رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش و ساعات استانداردهای مهارتی در کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است./ ۱۵۰ رشته کاردانش در دوره دوم متوسطه شاخه کاردانش ارائه می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه جلسه ۹۲۶ شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تصویب عناوین رشته‌ها و جداول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و مصوبه جلسه ۲۲۵ کمیسیون برنامه درسی و تربیتی این شورا، اظهار داشت: جدول عناوین رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش و ساعات استاندارد‌های مهارتی پس از بحث و بررسی در کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی، جدول عناوین رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش و ساعات استانداردهای مهارتی در کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: ۱۵۰ رشته کاردانش در دوره دوم متوسطه شاخه کاردانش ارائه می‌شود.

جدول عناوین رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش و ساعات استاندارد‌های مهارتی را می‌توانید دانلود کنید: جدول عناوین رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش جدول عناوین رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: