۷ خرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۸
مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت :

توسعه صنایع شیمیایی صلح آمیز نباید منعی داشته باشد

مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اجرای کامل ماده ۱۱ کنوانسیون مبنی بر عدم ایجاد مانع جهت توسعه صنایع شیمیایی صلح آمیز و همچنین رفع موانع موجود توسط کشورهای عضو کنوانسیون را ازخواسته های صنایع شیمیایی دانست.

به گزارش عیارآنلاین، پروین نباتی در روز اول چهاردهمین اجلاس دولت آسیایی عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی ، ضمن تقدیر از سازمان منع سلاحهای شیمیایی در مورد اقداماتی که دراین  زمینه  انجام شده ،  فعالیتهای فعلی را کافی ندانسته و اظهار داشت : ظرفیتهای اجرای ماده ۱۱ کنوانسیون، فراتر از اقدامات جاری  بوده و کنوانسیون باید جایگاه واقعی و فراگیر خود را بیابد وانتظار می رود  بویژه در دوران پسابرجام ، رویکرد غیر حمایتی قبلی تغییر نموده و  کنوانسیون کاستی های قبلی رادر اجرای این ماده جبران نماید.
نباتی افزود: انتظاردیگر از دبیرخانه سازمان OPCW و کشورهای عضو اینست که با  توجه به جامعیت و فراگیری کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی  رژیمهای کنترلی موازی بویژه  در ارتباط با صادرات مواد شیمیایی را حذف نموده وکشورهای عضو در زمینه توسعه صنایع شیمیایی فرصتها و مزیتهای بیشتری برای یکدیگر فراهم آورند.
وی همچنین بازنگری در صنایع  قابل اظهار طبق کنوانسیون و حذف برخی از صنایع از حوزه بازرسی را ضروری دانست و اظهار داشت : سالها پس از اجرای کنوانسیون و شناسایی صنایع با ریسک کمتر در رابطه با اهداف کنوانسیون،  لازمست برخی فعالیتهای  شیمیایی  از دامنه اظهار و بازرسی حذف شوند و بر صنایع با ریسک بالاتر  تمرکز بیشتری صورت گرفته ودرنتیجه  هزینه های بازرسی هم برای سازمان هم برای کشورهای عضو و صنایع مربوطه  کمتر شود.
نباتی ادامه داد: پای بندی به چارچوب کنوانسیون ضروری بوده و دبیرخانه فنی سازمان نباید  تعهدات جدیدی فراتر از مفاد کنوانسیون بر صنایع شیمیایی کشورهای عضو در ارتباط با اظهارنامه ها و بازرسی ها تحمیل نماید.
وی ضمن تشریح توانمندیها وظرفیت سازی انجام  شده در زمینه صنعت  شیمیایی در  کشورو عملکرد تجاری کشور در زمینه واردات و صادرات مواد و محصولات شیمیایی اظهار داشت : در پیش نویس قانون اجرای ملی کنوانسیون  منع سلاحهای شیمیایی   ، مقرراتی برای ارائه اظهارنامه ها توسط صنایع شیمیایی  پیش بینی شده و صنایع شیمیایی اظهار شده ملزم به همکاری با دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون و بازرسین سازمان منع سلاحهای شیمیایی OPCW  در زمینه اظهارنامه ها و بازرسی های بین المللی می باشند.
وی در ادامه  ضمن تشریح فرآیند شناسایی صنایع قابل اظهار و  ارائه اظهار نامه صنایع شیمیایی ، به ظرفیت سازی و آموزشهای ارائه شده در سطوح استانی و ملی برای مدیران و صاحبان صنایع وهمچنین  کارشناسان سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها اشاره نمود.
نباتی ادامه داد : اگرچه با توجه به تفاوت تقویم کشور با تقویم میلادی که مبنای کار کنوانسیون میباشد  صنایع شیمیایی  مشکلاتی در  ارائه اظهارنامه سال میلادی گذشته در مهلت تعیین شده ودر روزهای پایانی و پر مشغله سال شمسی داشته اند ولی خوشبختانه  در طی سالهای گذشته، صنایع شیمیایی به تعهدات خود پای بند  بوده و ارائه اظهارنامه ها و نهایی نمودن آنها توسط وزارت متبوع ،بموقع صورت گرفته است.
مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت ، ‌معدن و تجارت در زمینه  بازرسی های بین المللی و آماده سازی صنایع اظهار شده برای پذیرش بازرسین بین المللی توضیح داد: زمان اعلام ورود بازرسین به کشور که با توجه به نوع تاسیسات حداکثر ۵ روز زودتر صورت می گیرد که  با توجه به یکسان نبودن  تعطیلات هفتگی کشور با تعطیلات سازمان OPCW عملا حداکثر یک یا دوروز کاری فرصت برای آماده سازی واحد مورد بازرسی وجود دارد که خوشبختانه بدلیل آموزشهای ارائه شده و پیش بینی های انجام شده و همکاری های مطلوب مدیران و صاحبان صنایع  ،بازرسی ها همواره موفقیت آمیز بوده است.
وی در پایان ضمن پیشنهاد کاهش زمان حضور بازرسین  در صنایع شیمیایی  و کاهش هزینه های مترتب بر صنعت، اظهار امیدواری نمود فعالیتهای انجام شده به نام کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی،  به صلح و آرامش و امنیت واقعی جهانیان بینجامد.
چهاردهمین اجلاس دول آسیایی عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی با حضور ۵۴ نماینده از ۲۵ کشور آسیایی  از تاریخ ۳ لغایت ۵ خرداد ماه سال‌جاری در تهران برگزار گردید.

منبع: شاتا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: