با همکاری ژاپنیها

نقشه راه مدیریت مصرف انرژی ایران تهیه می شود

ایران با همکاری ژاپنیها نقشه راه مدیریت صرفه جویی کشور را تهیه می کند.

به گزارش عیارآنلاین، مجید محمدی حسین آبادی، معاون امور بین الملل موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: بزودی و با امضای یک قرارداد میان ایران و ژاپن، چارچوب سیاستگذاری مدیریت صرفه جویی انرژی ایران تهیه می شود.

وی با بیان این اکنون تفاهمنامه همکاری با مرکز مطالعات خاورمیانه ژاپن با محوریت انتقال تجارب و فناوریهای حوزه صرفه جویی انرژی امضا شده است، افزود: در مرحله قرارداد که پیش نویس آن تهیه شده است، قصد داریم با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطالعات وسیعی را با همکاری ژاپنیها به مدت یک سال انجام دهیم.

به گفته وی، در پایان این مطالعه چارچوب سیاستگذاری مدیریت صرفه جویی انرژی ایران را رقم خواهیم زد.

معاون امور بین الملل موسسه مطالعات بین المللی انرژی گفت: منابع مالی این اقدام به صورت کامل از سوی ژاپنیها تامین شده است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: