تخصیص ۲درصدی درآمد فروش گاز برای تامین تجهیزات آموزشی مدارس

یک ردیف اعتباری از سال ۱۳۹۴ از محل ۲ در صد درآمد حاصل ازفروش گاز نیز برای تامین تجهیزات آموزش مدارس و هنرستان ها در نظر گرفته شده است که در سال جاری تجهیزات لازم خریداری و دربین استان ها در حال توزیع است.

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان در خصوص کیفیت کارآموزی دانش آموزان فنی و حرفه ای، گفت: کارآموزی یکی از دروس شاخه فنی و حرفه ای است وهنرجویان این شاخه ملزم هستند پس از آشنایی لازم با دروس علمی و عملی ، دوره کارآموزی را به صورت تجمیعی در تابستان و در پایه سوم به منظور بکارگیری آموخته ها درمحیط واقعی کار بگذرانند .

وی تصریح کرد: در سال های اخیر، ردیف اعتباری مستقل در همین کیفیت کارآموزی دانش آموزان فنی و حرفه ای و به منظور تجهیزهنرستان ها در بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده است که متناسب با تخصیص های سالانه از سوی دولت تامین اعتبار می شود .

زرافشان خاطر نشان کرد: در ضمن یک ردیف اعتباری از سال ۱۳۹۴ از محل ۲ در صد درآمد حاصل ازفروش گاز نیز برای تامین تجهیزات آموزش مدارس و هنرستان ها در نظر گرفته شده است که در سال جاری تجهیزات لازم خریداری و دربین استان ها در حال توزیع است.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: