۳ خرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۸

در کشاورزی با محدودیت مواجهیم / صرفا با تولید نمی توان کشاورزی را توسعه داد / تشکلهای کشاورزی، زنجیره تولید را تکمیل کنند

برای تکمیل زنجیره ارزش، نیاز به نهادهایی است که این امر را پیگیری نمایند و صرفا تولید نمی تواند توسعه کشاورزی را باعث شود و نیاز به کنترل و مدیریت بخش از لحاظ زنجیره کامل تولید هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: نقش و اهمیت نیرو و سرمایه انسانی در فرآیند تولید به عنوان اصلی ترین عامل تعیین کننده مطرح است.

دکتر عبدالرضا مسلمی افزود: کشاورزی در همه دنیا جایگاه ویژه ای دارد. موضوع اقتصاد مقاومتی عاملی شده است که ما مجددا و مرتبا بخش کشاورزی را مرور کنیم که از چه ظرفیت هایی برای حرکت در این مسیر برخوردار هستیم.

وی اظهار داشت: در حوزه کشاورزی با محدودیت های اکولوژیکی و اقلیمی در کشور مواجه هستیم به طوری که از پنجاه و چهار بلایای طبیعی، پنجاه مورد آن را در کشورمان داریم. حوزه فناوری و تکنولوژیکی نیز چالش دیگر در بخش کشاورزی است.

مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی در ادامه گفت: مساله و چالش دیگر در بخش کشاورزی، مربوط به ‌نیروی انسانی آن است. در این میان، برون رفت منابع انسانی از بخش، ‌بالا رفتن میانگین سنی بخش، بدون سوادی و کم سوادی بالغ بر ۵۰ درصد آن از دیگر چالش های نیروی انسانی بخش کشاورزی است. چالش مهم دیگر در حوزه بازار و رقابت پذیری بخش می باشد و اینجاست که موضوع شبکه سازی برای مدیریت این چالش ها روشن می شود.

مسلمی تصریح کرد: کشور ما از تمرین و تجربه زیاد در تمرین کار تیمی و کار گروهی و از بهترین بسترها برای کار مشارکتی برخودار است.

وی اضافه نمود: برای تکمیل زنجیره ارزش، نیاز به نهادهایی است که این امر را پیگیری نمایند و صرفا تولید نمی تواند توسعه کشاورزی را باعث شود و نیاز به کنترل و مدیریت بخش از لحاظ زنجیره کامل تولید هستیم که این کار را تشکل ها و اصناف بخش کشاورزی می باید انجام دهند. بدون توسعه فعالیت آنها نمی توان این زنجیره را کامل کرد چرا که وارد شدن به بحث زنجیره ارزش در بیشتر کشورهای دنیا توسط تشکل ها کنترل می شود.

منبع: دهقان نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: