برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی دانشجو – معلمان بهبود یافته است

دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش: برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی دانشجو معلمان آموزش و پرورش مورد بازنگری قرار گرفته و بهبود یافته است/ وی با بیان اینکه برنامه مشترکی بین آموزش و پرورش کشور و سازمان یونیسف برگزار شده است، تصریح کرد: این سازمان یک مدل کیفیت آموزشی برنامه‌ریزی کرده است که می توان از آن استفاده کرد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد دیمه‌ور در سفر به شهرکرد در اولین همایش علمی- پژوهشی ارزشیابی کیفی- توصیفی، با اشاره به اینکه کیفیت بزرگترین راهبرد هر نظام تعلیم و تریبتی است، اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت زمانی موفق می‌شود که کیفیت بالایی داشته باشد.

وی افزود: فرآیندهایی مانند ارزشیابی در بهبود کیفیت نقش مهمی ایفا می‌کنند و نباید آنها را حلقه‌ای جدا دانست.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه برنامه مشترکی بین آموزش و پرورش کشور و سازمان یونیسف برگزار شده است، تصریح کرد: این سازمان یک مدل کیفیت آموزشی برنامه‌ریزی کرده است که می توان از آن استفاده کرد.

وی گفت: در سند تحول نظام تعلیم و تربیت استانداردهایی تعریف شده است که طبق آن افراد باید به مراتبی از حیات طیبه دست یابند و متعهد، دانشگر و دانش‌پژوه، صلح جو، وطن دوست، کاردان، خلاق، کارآفرین، قانون‌مدار و نظم‌پذیر باشند.

دیمه‌ور افزود: آموزش و پرورش باید انسان‌ها را رشد دهد و تقویت کند و افرادی که از این سیستم بیرون می‌آیند باید به ویژگی‌های اشاره شده مجهز باشند.

معاون آموزش ابتدایی برنامه درسی را حلقه اول تعلیم و تربیت اعلام کرد و گفت: این مقوله بسیار حائز اهمیت است و باید به گونه‌ای باشد که ویژگی‌های ذکر شده را در فرد بوجود آورد.

دیمه‌ور تصریح کرد: برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی دانشجو معلمان آموزش و پرورش، مورد بازنگری قرار گرفته و بهبود یافته است.

وی خاطرنشان کرد: معلم حرفه‌ای، توانمند، خلاق و فکور مورد نیاز و حلقه دوم نظام تعلیم و تربیت است که نقش دانشگاه فرهنگیان در این بخش بی‌نظیر است.

معاون آموزش ابتدایی از تاثیر زیاد مدیریت بر بهبود کیفیت تعلیم و تربیت خبر داد و این بخش را حلقه سوم نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد.

دیمه‌ور تاکید کرد: معلمی موفق است و می تواند برای دانش‌آموزان ایجاد انگیزه کند که با شناخت شخصیت دانش‌آموزان و با اشراف بر راهبردهای یادگیری به جریان با کیفیت تعلیم و تربیت کمک کند.

وی افزود: تقویت انگیزه دانش‌آموزان از طریق کاوشگری، فراهم آوردن کمک به درک روابط علّی و معلولی و علم و عمل، کمک به بازتولید دانش و علم بهره‌گیری هوشمندانه فناوری، از جمله راهبردهای یادگیری هستند.

دیمه‌ور در پایان گفت: ارزشیابی کیفی-توصیفی به دنیال بهداشت روانی دانش‌آموزان و در خدمت یادگیری است.

منبع: ایسنا

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: