وجود ۴۳ دبیرستان فرهنگ/برنامه ای برای توسعه این دبیرستان ها نیست

افشانی، معاون متوسطه نظری آموزش و پرورش: با وجود ۴۳ دبیرستان فرهنگ، برنامه خاصی برای توسعه این مدارس نداریم.

به گزارش عیارآنلاین، قربانعلی افشانی اظهار کرد: مهم ترین و در اولویت ترین موضوع مورد بررسی در دوره متوسطه نظری استقرار پایه دهم برای سال تحصیلی ۹۶ _۹۵ است.

وی ادامه داد: دانش آموزان پایه نهم در مهر سال ۹۵ وارد پایه دهم می شوند لذا باید در ارتباط با سامان دهی فضا، نیروی انسانی، امکانات و آیین نامه آموزشی نظام جدید تلاش کرد.
معاون متوسطه نظری آموزش و پرورش اشاره کرد: همه باید کمک کنند تا دانش آموزان بدون دغدغه و فشار روحی روانی به راحتی وارد مدارس شوند.
مدارس فرهنگ
افشانی در خصوص مدارس فرهنگ، افزود: در کل کشور ۴۳ دبیرستان داریم که در همه استان ها نیستند این دبیرستان ها بیشتر در استان تهران هستند.
وی ادامه داد: طبق اساسنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، دانش آموزان مستعد که معدل بالای ۱۸ دارند در رشته علوم انسانی وارد این دبیرستان ها می شوند.
معاون متوسطه نظری آموزش و پرورش گفت: تعداد این دبیرستان ها امسال اضافه نشده است ما نیز برنامه خاصی برای توسعه آن ها نداریم مگر به تقاضای خود استان ها.

منبع: پانا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: