روح حاکم بر سند تحول بنیادین کاهش تمرکز در آموزش و پرورش است

نویدادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش: مسأله زیرنظامها در سند تحول بنیادین موضوع اصلی مورد بررسی شورای عالی آموزش و پرورش است که تصویب آن می تواند پایه اصلی برنامه ششم توسعه باشد./ تشکیل مرکزی با هدف آموزش مدیریت آموزشگاهی

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم در جلسه شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: مسأله زیرنظامها در سند تحول بنیادین موضوع اصلی مورد بررسی شورای عالی آموزش و پرورش است که تصویب آن می تواند پایه اصلی برنامه ششم توسعه باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در زیرنظام مسائل مالی سند تحول ، تعریف منابع جدید مالی تنها راه برون رفت از مشکلات مالی نیست بلکه استفاده بهینه از منابع موجود در اولویت است.
وی با تأکید براهمیت مدیریت صحیح در آموزش و پرورش از تشکیل مرکزی با هدف آموزش مدیریت آموزشگاهی خبر داد.

منبع: پانا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: