۲۷ ارد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۰

امکان بارگیری محموله‌های صادراتی از مخازن افزایش یافت

مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از تجهیز پنج انبار جدید برای بارگیری محموله‌های صادراتی خبرداد.

به گزارش عیارآنلاین، اسماعیل حشم فیروز، با اعلام این که پیش از این محموله‌های صادراتی از سه مخزن مشهد، اصفهان و ساری بارگیری می‌شد، گفت: با تدابیر و شناخت گلوگاه‌های موجود پنج انبار جدید در شهرهای چابهار، قم، همدان، تبریز و کرمانشاه برای بارگیری تجهیز شدند.

وی افزود: با توجه به افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در سال جدید نفکتشها و مخازن را برای بارگیری محموله‌های‌ صادراتی به فناوریهای روز تجهیز کردیم و تعداد مخازن قابل بارگیری را به هشت مخزن ارتقاء دادیم.

حشم فیروز، با اشاره به این که کشورهای همسایه خواهان خرید بنزین از ایران هستند، اظهارکرد: با توجه به نیاز کشور و واردات بنزین، امکان صادرات برای ما وجو ندارد ؛ ولی با افزایش ظرفیت تولید بنزین و وارد مدار شدن تولیدات پالایشگاه خلیج‌فارس امیدواریم از سال آینده به جرگه صادرکنندگان بنزین بپیوندیم.

وی اعلام کرد: کشورهای افغانستان، کردستان عراق، پاکستان و عراق خواهان خرید بنزین از ایران هستند که با مساعد شدن شرایط  مازاد مصرف بنزین داخل را به این کشورها صادر خواهیم کرد.

مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران تاکید کرد: برای حفظ بازارهای صادراتی‌امان باید فرآورده‌ها را براساس نیاز بازار هدف و مشتری ارایه دهیم.

وی، با اشاره به اینکه افغانستان،ارمنستان، پاکستان و تاجیکستان بازارهای هدف صادراتی فرآوردهای نفتی ایران هستند، اعلام کرد: برای افزایش بازارهای صادراتی باید زیرساختها را آماده و با شناخت گلوگاه‌های کار و رفع مشکلات، شاهد جهش خوبی در این زمینه باشیم.

حشم فیروز درباره میزان صادرات فرآورده‌های نفتی گفت:سال ٩۴، صادرات نفت گاز به حدود ٢٧٠ هزار تن رسید که در مقایسه با سال ٩٣ رشدی سه هزار و ٢٧۵ درصد را تجربه کرد.

وی، با بیان این که برآورد شرکت در بحث نفت گاز پارسال ۵٠٠ هزارتن بود که به دلیل نوسانهای شدید بازار رقم یادشده محقق نشد، گفت: البته این آمار نسبت به سال ٩٣ حدود سه هزار و ٢٧۵ درصد افزایش داشت که دلیل عمده رشد این بود که تا پیش از آن ما نه تنها صادرکننده نبودیم؛ بلکه این فرآورده را وارد می کردیم.

حشم فیروز اعلام کرد: با توجه به این که از اوایل سال ٩۴ صادرات مازاد مصرف آغاز شد ما برآورد کرده بودیم که به ۵٠٠ هزارتن برسیم که متاسفانه به آن دست پیدا نکردیم، اما طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته بدون شک تا پایان سال ٩۵ رقم ۵٠٠ هزار تن محقق خواهد شد.

مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: در بخش بانکرینگ نفت گاز در سال ٩٣ به عدد ١٢۴ هزار تن دست یافتیم که این رقم با بیش از ٩۴ درصد رشد به ٢۴٠ هزار و ٣٢۵ تن رسید.

وی ادامه داد: بانکرینگ نفت کوره در سال ٩٣ سه میلیون و ۵١٢ هزار و ٢۴٠ تن بود که در سال ٩۴ با ٢۵ درصد رشد به چهار میلیون و ۴٠٠ هزار تن رسید.
همچنین، در صادرات نفت سفید در سال ٩٣ به رقم ۵٠٠ تن رسیدیم که پارسال با دو هزار و ۶٠٠ درصد رشد به ١٣ هزار و ۵٠٠ تن دست یافتیم.

وی بیان کرد: سوخت هواپیما با ١۵ هزار تن سال گذشته ۴٠٠ درصد رشد را نسبت به سال ٩٣ با عدد سه هزار تن تجربه کرد.

حشم فیروز ادامه داد: در بخش صادرات گاز مایع هم ۴٠٠ درصد رشد داشتیم و از رقم ٣٠ هزار تن سال ٩٣ به ١٢٧ هزار تن در سال ٩۴ رسیدیم، صادرات گوگرد با ٢٠ درصد افت به ۶٩ هزار و ۵٠٠ هزار تن رسید، در حالی که سال ٩٣ این رقم ٨٧ هزار تن بود.

به گفته وی، کاهش صادرات گوگرد به دلیل کمبود تولید و شرایط اورهال پالایشگاه اراک بوده و شرکت هر آنچه را تحویل گرفته فروخته است.

منبع: شانا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: