با امضای تفاهمنامه ای میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و دانشگاه شهید رجایی؛

طرح‌های پسادکتری در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی اجرا می‌شود

تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی(بنیاد ملی علم ایران) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به امضاء رسید.

به گزارش عیارآنلاین ،نصرت الله ضرغام رییس صندوق در قالب امضای تفاهم نامه با حمید رضا عظمتی رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، همکاری در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و طرح های پسا دکتری در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی صندوق و دانشگاه را اعلام کرد.

در این نشست رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی(بنیاد ملی علم ایران) درخصوص اهداف بنیاد ملی علم ایران و فعالیت‌هایی که در آن انجام می‌شود توضیحاتی ارائه داد پس از آن تفاهم نامه با موضوع همکاری در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و طرح‌های پسا دکتری به امضاء رسید.

این تفاهم نامه در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی اعلام شده توسط دانشگاه و صندوق به امضا رسید و همچنین ایجاد لینک پورتال‌های دو مجموعه برای آگاهی از فعالیت‌های تحقیقاتی انجام شده و در دست انجام هر دو مرکز، ایجاد شد.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: