صندلی های دانشگاه فرهنگیان نباید خالی بماند

مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان: باتوجه به اینکه در سال جاری بیش از ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل خواهند شد به همین دلیل ظرفیت این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید به یش از ۱۲ هزار دانشجو خواهد رسید.

به گزارش عیارآنلاین، محمود مهرمحمدی ضمن اعلام این مطلب و با بیان اینکه نباید صندلی‌های دانشگاه خالی بماند، گفت: باتوجه به اینکه در سال جاری بیش از ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل خواهند شد به همین دلیل ظرفیت این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید به یش از ۱۲ هزار دانشجو خواهد رسید.

وی همچنین ادامه داد: هنوز در خصوص نوع پذیرش دانشجویان برای سال تحصیلی جدید و اینکه چند درصد از این دانشجویان از طریق کنکور سراسری و یا آزمون استخدامی جذب خواهند شد، تصمیمی اتخاذ نشده است.

منبع: ایلنا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: