تحصیل سه میلیون دانش آموز در دوره اول متوسطه کشور / تحصیل یک میلیون نفر در پایه نهم

محبی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تحصیل سه میلیون دانش آموز در دوره اول متوسطه کشور خبر داد و گفت: یک میلیون نفر از این تعداد در پایه نهم هستند

عظیم محبیبه گزارش عیارآنلاین، عظیم محبی در همایش مدیران مدارس دوره اول متوسطه یزد گفت: این تعداد دانش آموز در ۲۰ هزار مدرسه تحصیل خود را ادامه می دهند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی از دوره دوم متوسطه به دوره اول متوسطه منتقل می شود

وی با اشاره به تغییر صورت گرفته در اجرای هدایت تحصیلی و انتقال آن به پایه نهم در دوره اول متوسطه اظهار کرد: این امر مصوب سال ۹۱ است که در سال تحصیلی جدید اجرایی می شود.

محبی افزود: بر این اساس دانش آموزان در پایان پایه نهم شاخه تحصیلی و رشته تحصیلی خود را تعیین می کنند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی از دوره دوم متوسطه به دوره اول متوسطه منتقل می شود

وی با بیان اینکه والدین از توانایی و استعداد فرزندان خود آگاهی دارند از این رو می توانند نقش مهمی در هدایت تحصیلی فرزندان داشته باشند افزود: رویکرد والدین نباید این باشد که در جامعه کدام رشته مقبولیت بیشتری دارد تا فرزند خود را به آن رشته سوق دهند، بلکه باید براساس استعداد آنان و رشته های شرایط شغلی برای آنها مهیا است هدایت کنند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: همچنین والدین باید رشته های فنی حرفه ای و کار دانش توجه داشته باشند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: علاوه بر درس های متداول رشته‌ها در سال‌های گذشته، پنج درس جدید مانند انسان و محیط زیست، تفکر و سواد رسانه‌ای، انسان و بهداشت، مطالعات فرهنگی و سبک زندگی اضافه می شود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: