۲۲ ارد ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۳

شورای نگهبان طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تایید کرد

شورای نگهبان طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش عیارآنلاین، طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۲ اردیبشهت ۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع: ایرنا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: